ARKENWALK
ARKEN ART PARK
1. præmie i 2-faset konkurrence 2018
kategori
Kunststi fra Ishøj centrum til kunstmuseet ARKEN
lokalitet
Ishøj
bygherre
Ishøj Kommune og kunstmuseet ARKEN
samarbejdspartnere
Billedkunstner Jeppe Hein og kunst-og kulturbureauet Creator Projects.
areal
2,2 km.
status
Igangværende projektering, udføres 2020
 
Den overordnede vision er at skabe en oplevelsesfuld kunststi fra Ishøj Station til ARKEN ved at lade kunst, arkitektur og natur smelte sammen og at give Ishøjs borgere og ARKENs gæster en inddragende og sanselig kunstoplevelse ud over det sædvanlige.
Projektets hovedidé er at forene landskab og kunst - og variere ruten med landskabsarkitektoniske greb, som vil supplere og iscenesætte de forskellige byrum i Ishøj.
 
Med helhedsgrebet foreslår vi Arken Art Park som den moderne landsbys fællearealer, en kunstpark som alle i Ishøj har ejerskab og adgang til. Arken Art Park defineres i en række byrum og landskabsrum, som tilsammen danner klangbund med forskellige naturtyper af bynatur, hvert byrum og landskabsrum har sin fortælling, som danner platform for parkens landskabstypologier. Arken Art Park er serielle landskabselementer eller fragmenter der fungerer, som markører og grønne strukturer. Igennem hele parken etableres legende kunstlygter med rød signalstærk farve. 
ARKEN WALK 1
ARKEN WALK 2
ARKEN WALK 4
ARKEN WALK 5
ARKEN WALK 3
ARKEN WALK 6
ARKEN WALK 7
ARKEN WALK 8
ARKEN WALK 19
ARKEN WALK 19
ARKEN WALK 17
ARKEN WALK 9
ARKEN WALK 10
ARKEN WALK 20
ARKEN WALK 11
ARKEN WALK 12
ARKEN WALK 17
ARKEN WALK 13
ARKEN WALK 21
ARKEN WALK 14
ARKEN WALK 15
ARKEN WALK 16
ARKEN WALK 17
ARKEN WALK 20
ARKEN WALK 18