BYG BRO OG NETVÆRK I FREDERICIA INDVIET

BYG BRO OG NETVÆRK er en del af Realdanias kampagne - Det Gode Boligliv der støtter projekter der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. I Sønderparken er projektets vision at skabe bedre forbindelser mellem etagebebyggelsen og den omkringliggende by – at invitere byen ind i Sønderparken og Sønderparken ud i byen. 
 
Helhedsplanen for Sønderparkens udearealer foreslår i dette projekt 4 porte – mod nord, syd, øst og vest. De 4 entréporte skal stå som fix- og fjernpunkt på de 2 store akser i helhedsplanen – den nord/syd gående Grønnegade og den øst/vest gående bygade. Ambitionen er 4 arkitektoniske markører, der på engang afslutter og inviterer til Sønderparkens gang- og cykelstrøg og etablerer 4 særlige steder for aktivitet, ophold, orientering og information.
 
Portene har et slægtskab i form af en ´cylinderarkitektur´. En række stålkonstruktioner der varierer i forhold til den givne situation og kontekst. De 4 porte har relation til 4 arkitektonisk terminologier; Campanilen, Rotunden, Kolonnaden og Forum.
Konstruktionerne i alle 4 porte består af 24 stålrammer sat i en cirkelform. Diameteren på den enkelte port varierer og er valgt ud fra konteksten og højden på stålrammerne forholder sig til den menneskelige krop, så den enkelte ramme er 2, 3, 4 eller 6 mand høj.

 

Læs og se mere om projekterne i Fredericia her!