Campus Struer
Rådgivningsopgave 2008
kategori
Byrum
lokalitet
Struer Museum og Struer Statsgymnasium
bygherre
Struer Kommune
samarbejdspartnere
Totalrådgiver: Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue. Underrådgiver: Viborg Ingeniørerne
ydelse
Projektering af byrum, belægninger, beplantning og inventar
areal
16.000 m2
anlægssum
4,1 mio. kr.
status
Udført 2010
 

Centralt for konceptet i Campus Struer har været at omdanne de funktionsfattige og karakterløse restarealer ved de tre vidensinstitutioner; Struer Museum, Struer Gymnasium og Struer Erhvervsskole - i hjertet af Struer til et inspirerende centrum, der skaber stolthed, identitet og selvbevidsthed.

De enkelte institutioner vendte bogstavelig talt ryggen til hinanden og brugte tidligere mellemrummene til at placere køleanlæg, skrald og andre bagsider. Første skridt var derfor at 'vende vrangen ud' og omdefinere en bagside til en ny fælles plads for de tre institutioner. Dette indbefattede at skabe bedre tilgængelighed i det eksisterende, der var præget af støttemure, terrænspring og stejle skrænter, hvilket umuliggjorde den hurtige bevægelse på tværs, og medvirkede således til at adskille de enkelte institutioner. Projektet handlede derfor om at etablere trapper og ramper, så tilgængeligheden internt blev forbedret og der blev skabt mulighed for, at rummet kan fungere som en smutvej i det almindelige byflow. Den nye campus bliver dermed en ny og og identitetsskabende ramme for det uformelle møde og den spontane samtale på vejen.

Koncept
1
4
2
5
7
Foto 6
Foto møbler
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 8
Foto trappe