Fæstningsbyen Fredericia
Voldens fortællinger - helhedsplan for voldanlægget
Konkurrence 2016
kategori
Landskab, planlægning og kulturarv
lokalitet
Fredericia Vold
bygherre
Fredericia Kommune
samarbejdspartnere
Norrøn og Niras
 
Fæstningsbyen Fredericia med det store voldanlæg er et ganske særligt sted, som alligevel ikke står helt klart i vores hukommelser, fordi hovedvoldens arkitektoniske form ligger som en skygge af sig selv, overgroet og afsondret. Den overordnede ambition om igen at skabe en uadskillelig sammenhæng mellem by og vold, ved at gøre volden mere synlig, tydelig, tilgængelig og tilstedeværende i det moderne byliv, hilses derfor velkommen. 
 
Hovedgrebet handler om at forbinde og slutte den grønne cirkel i byen, som voldanlægget danner. Derfor er det vigtigt at sammenhæng imellem Hovedvolden og de øvrige voldanlæg ved Østervold og Kastellet, hvorfra den grønne cirkel forbindes via Fredericia C, - og vi ’slutter’ den landskabelige cirkel, ved at forbinde til alleer, der løber i voldanlæggets konstruktionslinjer, langs Kongensgade og Holstensvej/Oldenborgsgade, hvor der forslås en ny forbindelse henover baneterrænet, der forbinder til Holstens- og Slesvigs Bastioner. På den måde bliver voldanlægget et stort loop, der forbinder med grønne forbindelser imellem byen og Lillebælt. Potentialet rækker frem mod en storhed, hvor fæstningsanlægget læses som et hele med en sammenhængende vold formation, en sammenhængende voldgrav, en sammenhængende voldkron og voldfod.
 
Vi ønsker at bevare og renoverer hovedvolden ved, at respektere den militærhistoriske udformning, - så langt og ideelt man kan komme. Hovedvoldens store geometri, skal prioriteres ved at fæstningsanlæggets form frilægges så det fremstår tydeligt og synligt. Det er vores opfattelse, at det er jordformationen, der er det egentlige historiske værk, og dermed det umistelige, som må bevares. Derfor må den store mængde beplantning af træer og skovarealer på hovedvolden vige for, at raveliner og bastionernes jordformationer kan komme frem i lyset. Med et ønske om en anden bevidsthed og klar fortælling, om de oprindelige ambitiøse planer fra 1600-tallet, forslås dette gjort ved at etablere et nyt hierarki for fæstningsanlæggets stisystem. Hvor det at bevæge sig oppe på en sammenhængende vold er højt prioriteret, hvor man er hævet op over byens tage og kan se langt ud over byen, og se sammenhænge og forskelle i indre og ydre bydele, så og sige skabe overblik og sigtelinjer med fortællingen. 

 

Plan
udsnitsplan
Visualisering
Visualisering
Visualisering 2
Kort
Visualisering
udsnitsplan 2
udsnitsplan 3
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Diagram
Diagram 2
Diagram 3
Diagram 4
Visualisering
Diagram 5
Visualisering
Snit 1
snit 2
snit 3
snit 4
snit 5