Fredensborg
Den Grønne Slotsby
1. præmie i 2-faset konkurrence 2015
kategori
Landskab, planlægning, byrum & kulturarv
lokalitet
Fredensborg
bygherre
Fredensborg Kommune
samarbejdspartnere
Underrådgiver: Praksis Arkitekter og Kvorning Design og Kommunikation Konsulent: Center for Regional- og Turismeforskning
status
1. etape(oplevelsesruterne) udført 2018, 2. etape igangværende projektering - udføres 2019 -2020
 

Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby

Forslaget til renoveringen af Fredensborg centrale gader bygger på en samlet vision for byen og bymidten, der overordnet har fokus på det moderne byliv. Visionen er et fremtidens Fredensborg der udvikles og styrkes, så byens potentialer udnyttes og skaber en levende og fremtidssikret bymidte.

Fredensborgs identitet er i høj grad bygget op omkring Fredensborg Slot, og historisk set har byens fysiske udvikling og livet i byen taget udspring i slottet. Slottet tiltrækker mange både nationale og internationale turister til byen, og det er desuden mange borgeres stolthed. Samtidig er byen unikt beliggende, omgivet af sø, skove og kulturlandskaber, men stadig i umiddelbar nærhed til Storkøbenhavn. Projektets strategi tager derfor udgangspunkt i hvordan Fredensborgs mange stedsbundne kvaliteter kan bruges til at løse de udfordringer byen står overfor.

Oplevelsesruterne er 1. etape af den strategiske helhedsplan - Den Grønne Slotsby - hvor visionen er at skabe nye sammenhænge og sammenfatte by og slot – fysisk og mentalt – på en ny måde. Ruterne leder forbi bymidtens mange historiske og karakterfulde bygninger, gadeforløb og landskaber og har til formål at forbinde og synliggøre byens mange aktivitets- og kulturtilbud samt formidle udvalgte steder og tilhørende fortællinger i den historiske by for borgeren såvel som turisten. Et nyt og komplementerende lag til slottets og slotshavens store hovedfortællinger, der i dag allerede er bredt formidlet.

 

Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg
Fremtidens Fredensborg