Horsens Fængsel
Helhedsplan og Vestsalen
1. præmie i konkurrence 2019
kategori
Helhedsplan, park og byrum
lokalitet
Horsens Fængsel
bygherre
Fonden Fængslet
samarbejdspartnere
CUBO Arkitekter og Rambøll
areal
1600 m2
status
Igangværende projektering, udføres 2020 - 2021
 

Siden de sidste indsatte forlod statsfængslet i 2006, har man arbejdet intenst på at omdanne Horsens Fængsel til en kulturinstitution og det har resulteret i at fængslet i dag udover et museum også byder på koncertområde, værksteder, forsamlingshus og gymnastiksal. Helhedsplanen og den nye vestsal er et led i udviklingen af Fængslet som byens vigtigste kulturmarkør.

Fængslets dominerende placering på bakketoppen er både symbolsk og konkret. Som kulturmarkør vil den i fremtiden have en stor betydning som symbol for Horsens’ omdannelse mod fremtidens byliv og kulturdestinationer.

Den landskabelige bearbejdning tager udgangspunkt i ønsket om at understrege Fængslets hierarkiske opbygning som et sammenhængende anlæg. Mod omgivelserne, uden for murene, er den grønne ring et vigtigt element der fremhæver kontrasten mellem det ydre miljø og det indre, så det er vigtigt at styrke masterplanens rekreative fokus idet den begrænsede brug til større events gør området til en oplagt lokalt brugsrum til leg, bevægelse mv. Et nyt stiforløb understøtter oplevelsen uden for det lukkede fængselsmiljø, en sammenhængende 360° panoramisk bevægelse om ´Slottet på højen´ eller mastodonten  med smukke landskabelige kig mod Horsens Fjord, Ådalen og Bymidte.  

Gårdrummets store grusflade dominerer indenfor murene. Den hæver sig i kraft af topografien mod Fængslet. Grusfladen favner det store brugsrum, ganske nøgen og funktionel. I et hjørne etableres en lille gruppe af højstammede træer - en lille oase - undtagelsen for reglen i det strenge spartanske gårdrum.

Grusfladen afgrænses af det nære plateau der samler de indre sales mulige brugsflader og som en plint danner siddemuligheder med god sigt over gårdrummet. Plint og det store gårdrum præciseres som geometriske figurer der understøtter Fængslet monumentale fremtoning af deres belægninger.

Fængselsgårdens rå enkelthed og helt særlige historiske atmosfære bliver iscenesat, overfor de store frodige trækroner udenfor murene. En fortælling om den grønne ring som bypark for ALLE og en ny tid for Fængslet.

 

Horsen Fængsel 1
Horsens Fængsel 2
Horsens Fængsel 3
Horsens Fængsel 4
Horsens Fængsel 5
Horsens Fængsel 6
Horsens Fængsel 7
Horsens Fængsel 7
Horsens Fængsel 9
Horsens Fængsel 10
Horsens Fængsel 11
Horsens Fængsel 12
Horsens Fængsel 13
Horsens Fængsel 14