Horsens Gågade
Fra Gågade til Væregade
Konkurrence 2017
kategori
Byrum
lokalitet
Horsens
bygherre
Horsens Kommune
samarbejdspartnere
Alexandra Instituttet og Rambøll
 

Fra Gågade til Væregade

Projektets intention er at skabe nye ophold, nye samtaler, nye fortællinger og forbindelser, noget særligt og en følelse af netop dette sted; Horsens. Formålet er på engang at skabe storhed og folkelige byrum, i ordets oprindelige betydning. At skabe sted for ophold, samvær og nye fællesskaber – det ekstra i hverdagen så Horsens forbliver som en stærk købstad og bolig- og kulturby.

Derfor har vi valgt at byens stærke arkitektoniske ramme skal være samlende klangbund for væresteder og fortællinger. Flere af husene omkring byrummene er smukke, andre tydelige for deres tid, samlet danner de en fin ramme hvor også gulvet og himmelrummet bliver vigtige.

 

Søndergade Den store plads – den store ramme.

Den store plads tænkes som en åben demokratisk platform, et reflektionsrum over kulturelle idealer og historiske fortællinger. De mindre pladsdannelser reserverer samtidig en symbolsk plads til kommende utopier eller idealer. Pladserne skal fungere som mødesteder, hvor man kan vente på sin kæreste, træffe sine venner, eller man kan hængeud på soklen, hvor man kan sidde og læse en bog. Soklen skal også kunne bruges som talerstol til byfester el.lign. Allerede med Berringspladsen er en lys toneholdning slået an. Tilsvarende tænkes i lyse granitter igennem Jessensgade, Søndergade og Torvet, og markering og særlige fortællinger eller soklen er i hvid, marmoreret marmor og tilfører dermed imødekommenhed, en vis italiensk lethed.

De partielle pladser danner ramme for mulighedernes land, indtryk af de forskellige funktions- og fortolkningsmuligheder i den store plads.

 

Torvet omslutter Vor frelser kirke dog med et større rektangulært byrum mod syd og er tangeret af Søndergade. Torvet er byens plads, også i dag byens aktive rum. Vor frelsers kirke er pladsens hus, stort smukt og mægtigt , bærende på historien. Pladsen er ikke større end at alle kan genkendes på tværs. Ophold foran Kirken er forårets plads, den varme solbeskinnede kirke danner ryg. Her nydes de første forårsdage. På ældre tegninger og foto har pladsen set anderledes ud, engang samlet omkring en rende i midten senere fyldt med biler, i dag er pladsens centralt belagt med granitsten udfordringen er den indbyrdes disponering af Beringsø, gyngerne og Kirken.

 

 

Horsens Væregade 1
Horsens Væregade 2
Horsens Væregade 3
Horsens Væregade 4
Horsens Væregade 5
Horsens Væregade 6
Horsens Væregade 7
Horsens Væregade 8
Horsens Væregade 9
Horsens Væregade 10
Horsens Væregade 11
Horsens Væregade 12
Horsens Væregade 13
Horsens Væregade 14
Horsens Væregade 15
Horsens Væregade 16
Horsens Væregade 17
Horsens Væregade 18
Horsens Væregade 19
Horsens Væregade 20
Horsens Væregade 21