J.C Jacobsens Have
Renovering af fredet have
Bestillingsopgave 2012
kategori
Kulturarv
lokalitet
Carlsberg, København, Danmark
bygherre
Carlsbergfondet
areal
27.000 m2
status
Udført 2015 - 2018
 
J.C Jacobsens Have er en vigtig brik i det puslespil der samlet set formulerer Carlsberg som en ny bæredygtig bydel. Ambitionen er at åbne den fredede park med tilbud om et grønt og rekreativt byliv midt i den pulserende storby. Udfordringen er en smuk historisk park der tidligere var en lukket privat have og som i fremtiden skal invitere offentligheden indenfor.
 
Registrering og historisk research er udgangspunktet for projektets strategi med det formål at skabe et fundament for havens fremtidige udvikling.  Programmeringen tager således afsæt i denne historiske redegørelse og afspejler  havens udviklingshistorie i forskellige stadier; Én have, 4 rum, 4 tider. Bryggerens gamle tilvoksede have på Carlsberg transformeres til offentligt ånderum i Carlsberg Byen og bringes således ind i en ny tid. En ny tid med en højerere grad af offentlighed og brug, hvor klimatilpasning og tilgængelighed flettes med kulturarven.
 
Som en del af projektering og udførelse af Forskerboliger i parkens nord-østlige hjørne er der i 2015 udført et vandelement som en del af parkens helhedsplan. 
 
Dialog og samarbejde med de involverede instutioner, herunder Kulturstyrelsen, er en vigtig del af projektets udviklingsproces.
 
 
Plan
J.C. Jacobsens Have
J.C Jacobsens Have 1
J.C Jacobsens Have 2
J.C Jacobsens Have 3
J.C Jacobsens Have 4
J.C Jacobsens Have 5
J.C Jacobsens Have 6
J.C Jacobsens Have 7
J:C Jacobsens Have 8
J.C Jacobsens Have 9
J.C Jacobsens Have 10
J.C Jacobsens Have 11
J.C Jacobsens Have 12
J.C Jacobsens Have 13
J.C Jacobsens Have 14
J.C Jacobsens have 15
J.C Jacobsens Have 16