Kristine Jensen tildeles Eckersberg Medaillen

I går torsdag den 21. marts fik arkitekt Kristine Jensen overrakt Eckersberg Medaillen ved den årlige medaljetildeling fra Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Overrækkelsen foregik ved Det Kongelige Akademis årsfest på Charlottenborg i København i overværelse af Dronning Margrethe. Med Eckersberg Medaillen kan Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for arkitektur eller kunst.  

 

I motiveringen for tildelingen skriver Akademiet:

 

 Andrea Mantegnas hus i Mantova beskriver en kube, og i denne kube er indskrevet en cirkulær gård. Til huset knytter sig en have hvis oprindelige form er uvis. En ung landskabsarkitekt viste i 1984 i tidsskriftet Landskab et forslag til en nytolkning af dette haveanlægForslaget fulgtes af en rå, poetisk tekst, der på forunderlig vis inddrog glæden ved nuet i kunstens evighed. Forslaget var udført af Kristine Jensen. Denne rå, poetiske, forunderlige glæde findes i alle Kristine Jensens arbejder, fra tanken til detaljen.Kristine Jensen har gennem sine arbejder vist, at hun mestrer alle skalaer, fra det åbne land, over byer, gennem byens rumligheder til den minimale have og Kristine Jensen har fuldtud forstået at udnytte det rum, der opstår mellem nuet og det historiske, til væsentlige nytolkninger. For sit arbejde og den vedholdende insisteren på høj kunstnerisk kvalitet tildeles arkitekten Kristine Jensen Eckersberg Medajlen.

 

Se film fra overrækkelsen her:

 

https://www.kristinejensen.dk/ufiles/files/IMG_4356.MOV

 

Nedenfor, illustrationer fremvist ved overrækkelsen: