Kronløbsøen
Konkurrence, 2016
kategori
Bolig & byrum
lokalitet
Nordhavnen København
samarbejdspartnere
Praksis Arkitekter
 
BY OG VAND SOM GRUNDLAG
Kronløbsøen bliver en fantastisk ø der rejser sig i havn og hav med vand til alle sider; formet af lys, vind og vand. En monolit med veneziansk stemning, der er tilpasset stedet og har sit helt eget nordiske univers. En grøn ø, med grønne byrum tæt ned til vandet.
 
Som mange andre europæiske havnebyer, har København med Nordhavnen byudviklet havnen, i tæt kontakt med vandkanten og langs med vandet, med en række bæredygtige bykvarterer, med fokus på grøn vækst og livskvalitet, med visioner for byliv og vandkontakt. Nu er det tid at udvikle collagen af bykvarterer med en ny bytype, med en unik situation og en helt særlig stemning, der kommer af at lægge sig midt i vandet, midt i horisonten.
 
INDRE NORDHAVN, NÆRKVARTERET OG KRONLØBSØEN
En ø, der ligger som en trædesten, i gå- og cykelafstande mellem de forskellige bykvarterer Sundmolen, - og Århusgadekvarteret med de adskilte holme, forbundet af regelrette gader omkring kanaler og bassiner. På Kronløbsøen er det anderledes, her fletter en promenade an fra broerne i nord og den i syd, og forbinder nabokvartererne via det overordnede byrumsforløb, med øens nye typer af byrum, der forsyner, fletter og fortætter et dynamisk byliv. Hvor den daglige gang og cykelfærdsel ses som en kreativ aktør, der er med til at understøtte øens byliv.
 
Øens grønne og belagte byrumsflader skal sikre plads og rum til mennesker og byder på varierede byrumsoplevelser, i både karakter og skala, placeret i tæt sammenhæng med de 6 boligenheder. Promenaden er den centrale struktur, der forbinder alle øens byrum, med nabokvarterene. Øens primære byrum er det store centrale midtertorv og de to store haver med udsigten over Sundmolen og vandet mod øst eller til den anden side, - Trælastholmen inde i vest.
 
Det store midtertorv flettes sammen med de 4 søsterrum, der ligger imellem de 6 bygninger - hver med sin identitet direkte til vandet og enten med udsigt mod Sundmolen eller med kig til Århusgadekvarteret. Denne fine belligenhed har resulteret i et projekt, er har en klar kontrast til naboarealerne. Her flettes massevis af vandkantsliv, med de centrale byrums cafe- og restaurantliv, ved hjælp af en fantastisk promenade med boligliv i nærarealer og indgange til alle husene og de store molehaver med plads til aktiviteter for større og mindre børn, med små fiskere og hvor søspejdere, kajakroerne og motorbåden kan lægge til øen. Mod øst finder vi vandskiklubben, husbåde  og OK-jollerne langs pier og træbolværk. De centrale byrum er også for cykler, gang og ophold, for mindre og større klubber, forsamlinger, koncerter og festivaler. 
 
Og hvis mindre kan gøre det, bliver det den klare vandhorisont bag de vertikale huse, der spejles lodret i vandoverfladen. Dagligdagens fine tågedis på vej henover pladserne fra øens parkeringskælder, eller den lavt hængende novembersol i øst, der lyser tværs igennem det centrale midtertorv. 

 

Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen