Livsvitenskapsbygget UiO
VEV
1. præmie i konkurrence 2018
kategori
Uddannelse, Park, trafik og byrum
lokalitet
Oslo, Norge
bygherre
Statsbygg Norge
samarbejdspartnere
Ratio Arkitekter (totalrådgiver), CUBO Arkitekter, Bjørbekk & Lindheim, Moe A/S, Erichsen & Horgen AS og Ing. Per Rasmussen AS
ydelse
Diciplinleder LARK/Projektleder Landskab, konkurrence, projektering, progammering, særlige bæredygtige tiltag (BREEAM-certificering), LAR, bækkeåbning.
areal
3 ha.
status
Igangværende projektering. 1. etape udføres 2019-2025
 
Forslaget bygger på det overordnede koncept og hovedgreb VEV, som tager udgangspunkt i at gøre UiO Livsvitenskapsbygget til en strategisk utvidelse av UIO Campus og et led i en fremtidig byudvikling af Gaustadbekkdalen. Konceptet VEV gør dalens landskabstræk til identitetsskabende for både bygning og uderum. Sammenvævningen af bygning og landskab handler at skabe et universitetsbyggeri, som ikke er en grænse mod landskabet, men en del af det. Her fungerer  hele bygningens Atrium/stueplan som et overdækket byrum, med dalens blå-grønne karakter som resonansbund.  På trods af et omfangsrigt byggeprogram, der kræver stor udnyttelse af grunden prioriteres det i konceptet, at friholde landskabet i Gaustadsbekkdalen for bebyggelse, sådan at det kan fremtræde som et reelt stykke parklandskab og bynatur.  
 
Parkkonceptet er udviklet med fokus på bæredygtighed, idet parken organiseres som et proceslandskab, der tager hensyn til anvendelse, beplantning, vandhåndtering og drift. I dette indgår en naturrestaurering med genåbning af den rørlagte Gaustadbekk, nænsom oprydning og indplantning på den eksisterende skråning med bevaringsværdig  vegetation, etablering af nye regnvandsbede til lokal håndtering af regnvand, etablering af nye variede plantesamfund på tørre og våde enge.  Parken bliver således rig på en række forskellige naturoplevelser som gøres tilgængelige gennem stiforbindelser til både hurtig og langsom passage for fodgængere, skiløbere, kørestolsbrugere og cyklister.  Der skabes en række forskellige opholdssituationer i sol og læ på terasserne ved bygningskroppen, samt på brink og broer helt nede i vandkanten. Desuden indrettes forskellige aktivitetstilbud til både daglig leg og motion, samt med mulighed for at afholde arrangementer og events på hhv. ankomstpladsen og amfiscenen.
4 UiO Livsvitenskapsbygget
5 UiO Livsvitenskapsbygget
6 UiO Livsvitenskapsbygget
7 UiO Livsvitenskapsbygget
8 UiO Livsvitenskapsbygget
9 UiO Livsvitenskapsbygget
1 UiO Livsvitenskapsbygget
10 UiO Livsvitenskapsbygget
11 UiO Livsvitenskapsbygget
12 UiO Livsvitenskapsbygget
13 UiO Livsvitenskapsbygget
14 UiO Livsvitenskapsbygget
15 UiO Livsvitenskapsbygget
16 UiO Livsvitenskapsbygget
2 UiO Livsvitenskapsbygget
3 UiO Livsvitenskapsbygget