Mariager Havn
De gode historier
Konkurrence 2008
kategori
Havnefront
lokalitet
Mariager Havnefront
bygherre
Mariagerfjord Kommune
samarbejdspartnere
Samarbejdspartner: Dorte Mandrup Arkitekter
ydelse
Landskabsanalyse, processuel udviklingsstrategi og helhedsplan
areal
8,5 ha
status
Afsluttet
 

Forslagets hovedgreb er, at føre strandengen tilbage til byen, og at Mariager by skal have sine naturressourcer tilbage. Strandengen får ikke udelukkende rekreativ karakter. Enghusene er de nye foreslåede bebyggelser på den genoprettede strandeng. Bagved dem foreslås en mindre rækkehusbebyggelse mod gaden, der med små ophold i husrækken sikrer udsigt og kontakt ned mod strandengen og fjorden. På jernbanearealet foreslås en bebyggelse, der tager udgangspunkt i sporenes historiske levn og i togvognen som typologi. I overgangen mellem byen og den nye strandeng placeres en række skræntbebyggelser i tråd med Mariagers nyere historie.

 

I dommerbetænkningen skrives der bl.a.:

 

"Forslaget er et overordentligt godt gennemarbejdet og veldokumenteret bud på udviklingen af Mariager og Mariager havn. Den landskabelige og bymæssige analyse er forbilledlig, og de strategiske analyser ligger til grund for forslagets idéer til opgavens løsning."

collage strandenge
Diagram 1
Diagram 3
dia erhvervshavn barriere
Diagram 5
dia oprensning
Blomster strandeng
sit plan by og landskab
Situationsplan
Udsnitsplan
Enghusene
Godsvognene
Skrænthusene
snit
collage b