Domkirken i Maribo
Nye samtaler og forbindelser mellem sø, by, kirke og kloster
Formidlingshuset
Formidlingshuset - snit
View fra formidlingshusets tag - ruiner og landskab 360 grader rundt
Klosterruinernes formodede forløb markeres i tegl
Etablering af græs- og timiansteppe
Nye samtaler og forbindelser mellem by, sø, kirke og kloster
Klosteret og søens rum
Byens historiske struktur
Et nyt ´kulturhisitoriskloop´ forbinder by og sø
Et sammenhængende Maribo - situationsplan
View fra Maribo Domkirkepladsen mod søen
Domkirkepladsen - Den Store Ramme
Fortællingens rum - Formidling 1:1
Søens rum - Naturområdet
Formidlingsgreb - Formidlingshuset som omdrejningspunkt
Forløb fra kirkegård over plads til sø - landskabssnit
Formidling 1:1 - Sammenfatning af kulturhistoriske og nutidige lag
Rejst plan
Formidlingsbåndet - Fortæller om natur og dyreliv i naturområdet, om stedets arkitektur og byens udvikling, historie og religion