Maribo Domkirkeplads
Historiske kulturmiljøer ved Domkirken i Maribo
1. præmie konkurrence 2016
kategori
Destinationsudvikling, Stedet Tæller (Realdania)
lokalitet
Lolland, Danmark
bygherre
Lolland Kommune, Museum Lolland Falseter & Maribo Stift
samarbejdspartnere
Gjøde & Povlsgaard Arkitekter
areal
2000 m2 og 250 m. træbrygge
status
Udført 2018
 

Maribo er kendt som Domkirkebyen Maribo med den gamle klosterkirke Maribo Domkirke, som vartegn og med fragmenter af en storladen fortid. Maribo er en af de få danske købstæder, der ligger indenlands – uden direkte sejlforbindelser til farvande og havne. Købstaden er derimod omgivet af Maribosøerne, hvor der om sommeren sejler turistbåde rundt til sølandets mange små øer. Lolland Kommune ejer øerne Hestø, Fruerø og Præstø i Søndersø, hvortil der er offentlig adgang. Landskabet omkring byen og søerne er en varieret mosaik af sø, skov, eng, mose og de store ubrudte marker i agerlandskabet, - det lollandske kulturlandskab.

Helhedsplanens koncept tager afsæt i de relaterede indsatser, der er på vej, som alle tager udgangspunkt i at forbinde og skabe sammenhæng imellem Maribos mange stedbundne kvaliteter, og gøre dem lettere at forstå og komme til. Derved forbindes byens centrale områder til nye samtaler og forbindelser mellem by, sø, kirke og klosterruin. Helhedsplanen starter med at adressere sammenhæng imellem byens torv, domkirke og søen, med fokus på kulturhistorien.

 

Maribo 1
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo
Maribo Domkirke
Maribo
Maribo
Mribo
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo
Maribo
Maribo
Mribo
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Mar
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo
Maribo 1
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke