Nordic Built
Ellebo Garden Room
1. præmie i konkurrence dk & samlet vinder, 2013
kategori
Bolig, Revitalisering
lokalitet
Ballerup
bygherre
KAB
samarbejdspartnere
Adam Khan Architects, Daniel Serafimovski Architects, Price & Myers
ydelse
Udvikling af landskabsplan, strategi for borgerinddragelse
areal
4 ha
anlægssum
5 mio. kr. (landskab)
status
Igangværende projektering
 

Bebyggelsens rekreative arealer transformeres til et levende, produktivt og biologisk rigt landskab. Landskabet består at et løst sammensat ensemble af haverum, der tillader en alsidig brug af arealerne. Ved at tilbyde en række rum med varierende skala, udtryk og karakterer, varetages de mange modsatrettede behov i et lokalsamfund som dette. I sidste instans kan dette animere til en større grad af fællesskab. Landskabets elementer kan inddeles på 4 niveauer: Rammen, Hjørnepladserne, Haven og Parcellerne. Rammen udgør bebyggelsens periferi, der skal formidle kontakt - fysisk og visuelt - til konteksten. Den grønne identitet i Rammen skal kunne bæres af et lavt driftsniveau og stadig fremstå transparent og imødekommende. Hjørnepladserne skal dels være med til at definere bebyggelsens overordnede rumligheder, dels være rum i sig selv - som en grøn foyer. Haven i bebyggelsens hjerte skal rumme en række fælles funktioner - aktive som passive, programmatiske som arkitektoniske. Disse funktioner skal defineres og udvikles i samarbejde med beboerne. Her skal man have lyst til at opholde sig i længere tid ad gangen, både som enkeltperson og som del af en gruppe. Langs bygningens facader etableres Parceller, der kan påvirkes af beboernes personlige udtryk. Enten som fælles køkkenhave for en opgang, en gruppe beboeres blomsterdrømme eller som forhave til en enkelt lejlighed. Således etableres et personligt uderum i overgangen mellem bebyggelsens indre og ydre rum. Denne overgangszone kan være en art social dynamo og sikre aktivitet i hele haven året rundt.

Ellebo visual
Ellebo kontekst
Ellebo strategi
Ellebo dia 5
Ellebo dia 1
Ellebo dia 2
Ellebo dia 3
Ellebo rejst plan
Ellebo dia 4
Ellebo rejst plan 2
Ellebo rejst princip
Ellebo rejst princip 2