Ny stadskärna i Kiruna
1. 2. og 3. Natur – Kiruna og naturen
Konkurrence 2012
kategori
Planlægning
lokalitet
Kiruna, Sverige
bygherre
Kiruna Stad
samarbejdspartnere
Ecosistema Urbana (Madrid), 700N arkitektur AS (Tromsö), Ljusarkitektur (Stockholm), Atkins (Stockholm)
 

Den underjordiske minedrift af jernmalm i Kiruna forårsager så store rystelser og så kraftige sætninger at byens vigtigste bebyggelser og funktioner i Kiruna centrum på sigt bliver ubrugbare. Det er et dramatisk scenarie og et paradoks at den minedrift der på alle måder har været byens eksistensgrundlag – i sidste ende vil være årsag til byens endeligt hvis ikke der handles nu. Så hvordan flytter man en by, dets historie, dets befolkning.

Naturen omkring Kiruna er af stor betydning for byens identitet og borgernes selvforståelse: Det komplekse arktiske klima, med skiftende lysforhold og store temperaturvariationer, udgør et stærkt identifikationsgrundlag for borgernes arbejde og hverdagsliv og danner en fælles grund for det sociale liv. Mod øst, i direkte forlængelse af byens kant, starter det ’naturlige landskab’ – 1. natur – med bjergområder, skovformationer og åbne vätmarker. Mellem Kirunas bebyggelse findes det ’kultiverede landskab’ – 2. natur – med parker, sportsanlæg, legepladser, lysløjper og andre punktvise menneskeskabte indgreb, der danner rum for aktiviteter og fællesskab for byens borgere. Mens minen mod sydvest og dennes ’rearrangerede landskab’ – 3. natur – optegner en foranderlig grænse og skaber på sigt et større og større utilgængeligt område for byens borgere. Vores strategi bygger på tanken om at betone naturen som en stærk ressource og fælles grund for menneskelig liv. Eksisterende kvaliteter, der foreligger i 2. natur, styrkes og værdisættes gennem enkelte tilføjelser, der er med til at definere det nye Kiruna og sammenkoble byen med den omkringliggende natur.

Tre retningsgivende principper danner grundlaget for en robust udvikling og landskabelig vision for Kiruna:

Sammenbind

På baggrund af en sammenfatning af eksisterende områder, beplantning, veje og trafikale systemer skal der skabes et let aflæseligt og tilgængeligt netværk, der indkredser byens fælles åbne områder og tilhørende offentlige funktioner. Naturnetværket er på et mentalt såvel som fysisk plan med til at vende byens retning således, Kiruna i fremtiden primært orienterer sig mod 1. natur frem for mod LKAB og mineområdet

Definer og værdisæt

Den eksisterende bebyggelsesstruktur skal bearbejdes i sammenhæng med 2. natur og læses som et netværk af mindre sammenhængende områder. Ved at præcisere og definere den eksisterende bebyggelsesstruktur i relation til den omkringliggende natur opnås dels en opkvalificering af de enkelte byenklaver og tilhørende naboskab, dels en værdisætning af 2. natur, der på sigt er vigtig at passe på og bevare i forhold til at styrke en fælles identitet og give byens borgere et fælles mødested.

Forstærk og varierer

Ved at bygge videre på foreliggende kvaliteter samt tilføre enkelte nye programmer, skal der skabes en intern spænding og variation i det sammenhængende netværk af 2. natur. Forskelligt programmerede områder med særegne landskabelige kvaliteter skal forsyne Kiruna med et bredt udvalg af aktiviteter og mødesteder, der er tilgængelige hele året rundt.

 

 

sommer
vinter
grænsefysik
kartografi
udflytning
visualisering
naturtype a
naturtype b
naturtype c