Nyt Aalborg Universitetshospital
1. præmie i projektkonkurrence 2012
kategori
Social & Sundhed
lokalitet
Aalborg Øst
bygherre
Region Nordjylland
samarbejdspartnere
Indigo konsortiet: aarhus arkitekterne, schmidt/hammer/lassen architects, Creo Arkitekter, Oluf Jørgensen, Brix & Kamp, NNE Pharmaplan og Royal Haskoning. Underrådg.: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, NorConsult, Implement og Bjørk & Maigaard
ydelse
Helhedsplan, projektering af byrum, gårdrum og trafikrum
areal
33 ha.
anlægssum
4,1 mia. kr. ekskl. moms (byggeri+anlæg)
status
Igangværende projektering. 1. etape udføres 2013-2020
 

Planområdet er placeret i Aalborg Øst på kanten af en bakketunge med byen mod vest og det åbne kulturlandskab mod øst. Den landskabelige karakter og terrænet forstærkes ved at beplante højen og videreføre det åbne dalstrøg med det brede udsyn og levende læhegn. I forbindelse med skovrejsningen mod vest etableres et større netværk af stier, der spiller en væsentlig rolle i forhold til sammenkoblingen mellem byen, herunder Aalborg Universitet, og det nye hospitalskompleks. Området inviterer beboere i nærområdet, studerende og passerende borgere til ophold og giver hospitals forskellige brugere mulighed for at gå længere ture og holde pauser i fredelige, rekreative omgivelser.  
 

Den landskabsarkitektoniske deling mellem åbne og lukkede strukturer, samt en overordnet trafikal struktur, der tager hensyn til bløde trafikanter, sikrer let orientering for hospitalets brugere. Den åbne flade og engkarakteren trækkes ind i de øst-vendte gårdrum, mens lundene og den tætte karakter føres videre i de vestligt vendte gårdrum. I centrum af hospitalet udlægges en længere bygade med et hierarkisk netværk af indre gårdrum, der struktureres tematisk med udgangspunkt i karakteristiske, skandinaviske biotoper. De mange tematisk bearbejdede opholdsrum og grønne oaser har forskelligartede stemninger og lægger op til  varierende aktiviteter.

nau 1
nau 2
nau 3
nau 4
nau 5
nau 6
nau 7
nau 8
nau 9
nau 10
nau 11
nau 12
nau 13
nau 14
nau 15
nau 16