Aarhus Havnefront
Bynære havnepladser og promenade ved DOKK1
1. præmie i projektkonkurrence 2009
kategori
Transformation af havnearealer og klimasikring
lokalitet
Aarhus Havnefront, Danmark
bygherre
Bygherrepartnere: Aarhus Kommune, Realdania og Realdania By og Byg
samarbejdspartnere
schmidt hammer lassen architects(bygning) og Alectia
areal
10 ha.
status
Udført 2013-2017
 
Historisk set har havneområderne i Aarhus fungeret som arbejdsplads for industrielle formål og handel, isoleret og uden sammenhæng med byens centrum. Trafikale barrierer har yderligere besværliggjort forbindelser på tværs til de - i dag - højest attraktive arealer ved vandet. Den overordnede vision for projektet er derfor at udvikle en direkte forbindelse mellem Aarhus centrum og de nye urbane rum ved havnefronten. Med sine mangfoldige faciliteter til sociale aktiviteter, foreningsliv og netværk bidrager de nye centrale havnebyrum og multimediehuset(Dokk1) til at fremme demokrati og fællesskab. Her kan borgere og besøgende opleve byens særlige møde med vandet, nye kulturelle aktiviteter, ophold, oplevelser og leg. 
De arkitektoniske og ingeniørmæssige udfordringer er vidtrækkende: ændringen af Middelalderbyens eksisterende havnekant gennem tilføjelse af nye og vidtstrakte offentlige rum, etableringen af en fælles infrastruktur, hvor biler, lastbiler, cykler og letbane sameksisterer med fodgængere, samt et udvidet klimasikringsprogram gør de nye centrale havnebyrum ved Multimedie Huset til et af Danmarks største byggeprojekter. Projektstrukturen er som følge deraf omfattende og kompleks, og involverer både en stor projektorganisation såvel som omfattende brugerindragelsesprocesser.

Aarhus Kommune har besluttet at klimasikre midtbyens arealer langs Aarhus Å, i forbindelse med renovering af havnearealerne og anlægget  i forbindelse med Urban Mediaspace Aarhus. Klimasikringsprojektet består af en terrænhævning til kote 2.5 på havnearealerne omkring det nye Multimediehus. Desuden skabes en højvandsbarierre mellem havnen og midtbyen ved at hæve det nye letbanelegeme på en højderyg i kote 2.5. Endeligt etableres et sluseanlæg ved udløbet af Aarhus Å, således at en oversvømning af midtbyen ved stormflod kan undgås. I forhold til klimasikring har AKJT stået for design og projektering af højvandsbarriere, sådan at indgrebet blev en naturlig del af byens terræn frem for en barriere. Desuden har tegnestuen stået for designinput til det nye sluseanlæg.

 

Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus Havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus Havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus Havnefron
Aarhus Havnefront
Aarhus Havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus Havnefront
Aarhus Havnefront