Aarhus havnefront
Pladser og promenade ved DOKK1
Projektkonkurrence 2009, 1. præmie
kategori
Havnetransformation
lokalitet
Aarhus havnefront
bygherre
Bygherrepartnere: Århus Kommune, Realdania og Realdania Byg
samarbejdspartnere
Totalrådgiver: schmidt hammer lassen architects. Underrådgivere: Alectia A/S og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Entreprenør byggepladsleder: NCC A/S. Entreprenør: Per Aarsleff A/S. Byggeleder: COWI. Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark
ydelse
Helhedsplan, projektering af byrum, promenade og trafikrum
areal
10 ha.
anlægssum
290 mio. kr.
status
Udført 2013-2017
 

Isflagernes sprøde forskydninger, der flyder og glider på vandoverfladen danner inspiration for pladsernes arkitektoniske koncept og udformning. Denne arkitektoniske udformning har en klar identitet, der både sammenbinder og udfolder sig mod vandet: ’Skørter’ eller ’isflager’ udfolder sig strategisk og elegant på de steder, hvor pladsernes solforhold og orientering indbyder til ophold. Det arkitektoniske program for anlægget ligger i forlængelse af visionerne for masterplanen, hvor det inspirerede koncept for de nye havnepladser er en understøttelse af den overordnede masterplan, der handler om bygrebets kontakt mellem vand, by og havn. Fra havnen og frem mod bykanten udføres Europaplads, Toldbodplads og Havnepladsen som en stor sammenhængende plads, som fører fra åens afgrænsning i syd og frem til Nørreport i nord. Havnepladsen står som en selvstændig asfaltflade af den genbrugte slags - programmerbar til alle situationer og events.

 

 

Aarhus kommune har besluttet at klimasikre midtbyens arealer langs Aarhus Å, i forbindelse med renovering af havnearealerne og anlægget  i forbindelse med Urban Mediaspace Aarhus. Klimasikringsprojektet består af en terrænhævning til kote 2.5 på havnearealerne omkring det nye Multimediehus. Desuden skabes en højvandsbarierre mellem havnen og midtbyen ved at hæve det nye letbanelegeme på en højderyg i kote 2.5. Endeligt etableres et sluseanlæg ved udløbet af Aarhus Å, således at en oversvømning af midtbyen ved stormflod kan undgås. I forhold til klimasikring har AKJT stået for design og projektering af højvandsbarriere, sådan at indgrebet blev en naturlig del af byens terræn frem for en barriere. Desuden har tegnestuen stået for designinput til det nye sluseanlæg.

 

Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus Havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus Havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus Havnefron
Aarhus Havnefront
Aarhus Havnefront
Aarhus havnefront
Aarhus Havnefront
Aarhus Havnefront