Nyt Moesgård Museum
Projektkonkurrence 2005, 1. præmie
kategori
Park, kultur, kulturarv
lokalitet
Moesgård, Højbjerg, Aarhus
bygherre
Moesgård Museum
samarbejdspartnere
Totalrådgiver: Henning Larsen Architects
ydelse
Landskabsplan, projektering af park, stier, beplantning og p-arealer
areal
10,3 ha.
anlægssum
Total incl. byggeri. 330 mio. kr.
status
Udført 2012 - 2014
 

Den landskabsarkitektoniske opgave ved Moesgård Museum handler om en iagttagelse af og en forståelse for landskabets markante kulturhistoriske træk, for herved at tilvejebringe muligheder for en succesfuld implementering af et nyt haveanlæg i den eksisterende landskabelige kontekst. Projektet er således et eksempel på, hvordan landskabsplanen bliver den sammenbindende faktor, der skaber relationer til omgivelserne, idet den både er præget af den moderne museumsinstitutions mange udendørsaktiviteter og herregårdsanlæggets resonansbund.

Museumsbygningens grønne tag, der rejser sig op af den græsklædte flade, rummer varierende aktiviteter og indgår som en central del af den landskabelige oplevelse ved at koble det store landskab med museets verden. Ankomsten til bygningen sker hovedsageligt fra parkeringsarealet mod vest. Herfra er det muligt at ankomme til museet niveaufrit via stier og på ramper, der ikke overstiger 1:20 i hældning. Alle adgange leder den besøgende igennem den karakteristiske natur, der omgiver bygningen, før de når frem til indgangene. Stinetværket skaber gode muligheder for rekreation og giver stor tilgængelighed for museets besøgende.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
æ
å
ww
ø