Moesgaard Museum
1. præmie i indbudt konkurrence 2005, udført 2014
kategori
Kulturlandskab
lokalitet
Moesgaard Allé, Højbjerg, Aarhus
bygherre
Moesgård Museum
samarbejdspartnere
Henning Larsen(bygning) og Cowi
areal
10,3 ha.
status
Udført 2014, skybrudssikring udført 2016
 
Den nye 16.000 m2 store udstillingsbygning til Moesgaard Museum rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger i international klasse der præsenterer verdens fornemmeste kulturarv. Museet har en suveræn beliggenhed i et værdifuldt og fredet kulturlandskab syd for Aarhus. Bygningen er et visuelt ikon der med sit skrånende taglandskab af græs inviterer til leg og aktiviteter året rundt. 
Den landskabsarkitektoniske opgave ved Moesgård Museum handler om en iagttagelse  af og en forståelse for landskabets markante, kulturhistoriske træk, for hermed at tilvejebringe muligheder for en succesfuld implementering af et nyt haveanlæg i den eksisterende landskabelige kontekst. Projektet er således et eksempel på, hvordan landskabsplanen bliver selve den sammenbindende faktor, der skaber relationer til omgivelserne, idet den både er præget af den moderne museumsinstitutions mange udendørsakitiviteter og herregårdsanlæggets resonansbund. Det kulturhistoriske landskabs følsomme natur og fredninger har været et klart fokuspunkt i udviklingen af området.
Museets grønne tag rejser sig ud af bakken, for hermed at sammenkoble museumsverdenens forskellige aktiviteter med den landskabelige oplevelse. Netværket af stier leder den besøgende gennem det karakterfulde landskab og tilføljer en høj grad af tilgængelighed for museumsgæster og andre besøgende.
 
 
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
æ
å
ww
ø