Tegnestuens profil

 

 

 

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue arbejder visionært med landskabsarkitektur og byplanopgaver. Tegnestuens force er en intens interesse i at arbejde med opgaver inden for by- og landskabsarkitektur og løse dem ud fra de givne programmer.

 

Landskabet danner basis for vores ageren i verden, hvad enten vi taler om torvet i byen, parken eller det åbne land. Med landskabet som udgangspunkt arbejder tegnestuen med at kombinere det ønskede program, den økonomiske ramme og den hverdagsagtige brug med et poetisk overskud. Ethvert sted fortjener opmærksomhed og rummer potentiale for en særlig oplevelse, hvis opgaven løses med respekt for konteksten og stor kunstnerisk indsigt.

 

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue formgiver i krydsfeltet mellem stedsspecifik analyse, strategisk tænkning og social forståelse. Tegnestuens erfaring rummer et bredt spænd af opgaver fra overordnede strategiske planer og strukturplaner til konkret formgivning af byrum og parker. Tegnestuen arbejder ud fra en strategi om, at landskabet integreres i planlægning, i nye bydele og byrum som en helt vital, sanselig og aktiv del af livet. Byrum og landskaber skal imødekomme socialitet og aktivitet, sport og leg, sansning og oplevelse. En konkret omtanke for bæredygtighed og miljø ligger bag alle tegnestuens arbejder.

 

Udover praktisk arkitektfaglig erfaring har Kristine Jensen en omfattende undervisnings- og forskningsmæssig baggrund inden for byplan- og landskabsarkitektur. Tegnestuens faglige kvalifikationer og specifikke kompetencer dækker både praktiske og teoretiske opgaver med fokus på udarbejdelse af idéer/koncepter og strukturplaner. Tegnestuen har stor erfaring med projektstyring i alle projekteringens faser, fra skitseforslag og program over detailprojektering til udførelse.