Ribe Domkirkeplads
Projektkonkurrence 2010
kategori
Byrum i historisk kontekst
lokalitet
Torvet, Ribe
bygherre
Esbjerg Kommune og Realdania
samarbejdspartnere
Ingeniør: Alectia A/S
ydelse
Udformning af byrum, trafikarealer, belægninger og inventar
areal
6000 m2
status
Afsluttet
 

Den grundlæggende ambition med Domkirkepladsen har været at kigge på den oprindelige topografi for at redefinere Domkirkens placereing i byen på en måde, hvor Domkirken står i forbindelse med det historiske vadested over Ribe å, der ligger mellem to høje.

Domkirken kan ses på lang afstand i landskabet. Vest for byen står Domkirken højt over byens lave hustage. Midt i Ribe by opleves den ikke blot som bycenter, men som et topografisk centrum. Nordvest og sydøst for Ribe Domkirke stiger byens terræn svagt, og den ligger som en mægtig landskabelig kompasrose i byen. Ved at redefinere Domkirkens topografiske placering skabes udgangspunktet for en ny helhed, hvor pladsen, byen og Domkirken bindes sammen på ny.

Pladsen og rummet samles til ét stort pladsrum, der skal ses i sammenhæng med Domkirkens indre gulv. Ambitionen er at få Domkirken til at stå i byen, ved at katedralens kontekst og terrænrelation igen knyttes til byen.

På den nye plads ligger det laveste niveau sydvest-nordøst på kirkens akse. 'Højdedragene’ ligger på den modsatte diagonal mod nordvest og sydøst. De topografiske forskelle tegner pladsens nye forhold som en overordnet geometri, der rumligt kan opfattes som en stor skål omkring Domkirken.

Håndskitse
Diagram 1+2
Ribe Domkirkeplads
Diagrammer
Situationsplan
Planudsnit forår
Planudsnit sommer
Planudsnit efterår
Visualisering
Længdesnit
Tværsnit