Rigshospitalet
Projektkonkurrence 2011-2012, 1. præmie
kategori
Social & Sundhed
lokalitet
Indre Østerbro, København
bygherre
Region Hovedstaden
samarbejdspartnere
Totalrådgiver: aarhus arkitekterne. Underrådgivere: 3XN, Nickl & Partner Architekten, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
ydelse
Helhedsplan, projektering af byrum, gårdrum og trafikrum
areal
5 ha.
status
Igangværende projektering, 1. etape udføres 2012-2017
 

Strategien bag vores forslag til udbygning af Rigshospitalet tager udgangspunkt i 'mødet'. Mellem mennesker, mellem bygninger – nye og gamle, mellem det grønne og det urbane, samt mødet mellem hospital og by. Vi har taget udgangspunkt i præmissen om, at Rigshospitalet skal integreres endnu mere i bybilledet, og at hele området skal gøres tilgængeligt for alle. Helhedsplanens overordnede greb tager fat i de eksisterende strukturer, som både forstærkes og nyfortolkes for at skabe et levende byrum og flydende overgange mellem bygninger
og den omkringliggende by- og parkkontekst med Nørrebro mod sydvest og Fælledparken mod nordøst.
 

Fladen omkring hospitalskomplekset består af et oplevelsesrigt 'tæppe', der skaber sammenhæng, systematiserer og optager alle udearealernes programmer fra trafikalt flow og parkeringspladser til aktivitets- og ankomstpladser. 'Tæppet' er et patchwork af belagte og grønne felter af forskellig karakter, herunder glatte, ru, bløde og hårde overflader. Den optiske og taktile variation involverer sanserne og bidrager til et netværk af byrum og nærområder med hver deres karakter og program. Ud fra en optegning af kælderplanen udpeges områder for grønne belægninger med tilbagestuvningspotentialer og løvtræsbeplantninger, der giver stedet ilt og en frodig parkkarakter med mulighed for både læ og skygge.

Perspektiv nat
Kontekst plan
Nørre campus plan
Perspektiv nordfløjen
Diagram eksist. kælder
Diagram max grønt
Diagram grøn struktur
Diagram belægning
Situationsplan