Ringkøbing K - Kyst / Kant / Kvalitet
kategori
Landskab og Planlægning
lokalitet
Ringkøbing
bygherre
Ringkøbing K Aps
samarbejdspartnere
Vandkunsten, Arup, Nicolai Carlberg samt et innovationspanel
areal
84 ha
status
Afsluttet
 

Landskabsstrategi

 

Byudviklingen og byggeriet er udviklet i et samspil med det omgivende landskab, fjorden og de kystnære interesser. Det store perspektiv ligger i stedets placering, landskabet der indenfor en afstandsradius af 25 km tilbyder et væld af de naturtilbud: Fjorden, Vesterhavet, Skjern Å, marsken ved Tipperne og Boris Hede. Dét, der er tilstede er den store historie. Det gælder om at bruge det, så fjorden og naturområdet bliver det aktiv, der skaber liv, sundhed og bæredygtighed. Fordi Fjorden og naturen gør byggeriet og byudviklingen til noget helt særligt.

 

Bebyggelsen danner sammen med naturområdet, en sammenhængende afgrænsning af Ringkøbing by mod øst, på samme måde som Vonå afslutter byen mod vest. En byudvikling i et så naturfølsomt område kræver en disposition med en meget tæt bebyggelse med gode forbindelser til Ringkøbing og hvor de nye naturområder danner direkte adgang til det omkringliggende landskab. Tætheden adskiller sig fra nabolagets parcelhusområder og minder langt mere om bymidten i Ringkøbing.

 

Naturprojektet er på en måde det demonstrations­landskab, vi alle savner som grundlag for en bære­dygtig fremtid. Det der skal vise, at der kan skabes en fin balance mellem en nutidig brug og et områ­dets natur, med en rekreativ benyttelse på naturens præmisser. Ved at skabe en samlet bebyggelse og et naturprojekt, der kan fungere sammen kan hele områdets rekreative værdi forøges.

helhedsplan
tre kort
diagram karakterdannelse
diagram vegetation
diagram vind og vand
diagram fællesskaber
visualisering forfjorden