SPARK - MarselisborgCentret
Forvandlingsparken
1. præmie i 2-faset konkurrence 2017
kategori
Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering & Klimatilpasning
lokalitet
MarselisborgCentret, Aarhus
bygherre
Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Aarhusvand og MarselisborgCentret
samarbejdspartnere
Spektrum Arkitekter, NIRAS, Henriette Holm Stabel, Lars Kjerulf Petersen, Karin Bendixen, Andreas Tang-Brock og Jeppe Skovgaard
areal
7,2 ha
status
Igangværende projektering, udføres 2019
 
Kombineret rehabilitering og klimatilpasning 
Arealerne omkring MarselisborgCentret omdannes til bypark, som både skal danne ramme om centrets uderehabilitering og lokal skybrudssikring. At håndtere voldsomme regnmængder som følge af skybrud er en stadigt større udfordring for byer. I Aarhus skal regnvandet håndteres lokalt af SPARK, en bypark omkring MarselisborgCentret med Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning i én og samme løsning. SPARK nytænker et 100 år gammelt epidemihospital og understøtter kommunens og regionens ambitioner om innovativ byudvikling og klimatilpasning med dobbeltværdi. Når parken står færdig, vil den demonstrere en unik kombination af klimatilpasning og rehabilitering, der imødekommer dels behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter til centrets brugere, dels behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området. SPARK har tilmed potentiale til at øge den sociale inklusion ved at skabe møder mellem MarselisborgCentrets brugere og de mange beboere i bydelen. 

 

SPARK
SPARK
SPARK
SPARK
SPARK
SPARK
SPARK
SPARK
SPARK
SPARK
SPARK
SPARK