Sønderparken og Korskærparken, Fredericia
Projektkonkurrence 2011, 1. præmie
kategori
Helhedsplan for to boligområde, renovering af friarealer
lokalitet
Sønderparken og Korskærparken, Fredericia
bygherre
Boligkontoret Fredericia og Boli.nu
samarbejdspartnere
Aarhus Arkitekterne (totalrådgiver) og SAHL Arkitekter
areal
2 x 20 ha.
anlægssum
50 mio. kr.
status
Udført
 

I samarbejde med Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter har tegnestuen vundet en stor konkurrence om helhedsplaner for 2 store boligområder i Fredericia, Sønderparken og Korskærparken. Projektet omfatter renovering af 1500 boliger og dertilhørende friarealer og forventes at strække sig over de næste 5 år.

De fysiske helhedsplaner for Sønderparken og Korskærparken, vil vi med enkle og effektfulde midler skabe forskellighed og nye muligheder i områderne. De nye kontakt flader kan inspirere til fællesskab og ibrugtagning af området og igangsætte en udvikling, der i alle henseender har bæredygtighed for øje. Områderne er unikke tilbud, der kombinerer parcelhusenes plads og kontakt til det grønne med fordelene ved at bo tæt i byen.

SP koncept
SP plan
Sønderparken 1
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken
11
Sønderparken
12
14
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken