Sønderparken og Korskærparken
Helhedsplan og renovering af alment boligbyggeri
1. præmie i projektkonkurrence 2011
lokalitet
Sønderparken og Korskærparken, Fredericia, Danmark
bygherre
Boligkontoret Fredericia og Boli.nu
samarbejdspartnere
Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter
areal
2 x 20 ha.
anlægssum
50 mio. kr.
status
Udført 2015 - 2017
 
De fysiske helhedsplaner for Sønderparken og Korskærparken, vil vi med enkle og effektfulde midler skabe forskellighed og nye muligheder i områderne. Med enkle greb skabes nye trygge kontaktflader der kan inspirere til fællesskab og ibrugtagning af området. Transformationen skal igangsætte en udvikling, der i alle henseender har bæredygtighed for øje. Områderne er unikke tilbud, der kombinerer parcelhusenes plads og kontakt til det grønne med fordelene ved at bo tæt i byen. 
 
I kølvandet på en omfattende renovering er Sønderparken nu fjernet fra ghettolisten over socialt belastede områder.. Projektet er dermed et eksempel på, at arkitektur kan bidrage til at løse sociale problemer. Projektet angiver en strategi for, hvordan man gennem en beboerdemokratisk proces løfter et belastet boligområde til en bæredygtig bydel, der appellerer til en bredt sammensat beboergruppe af bl.a. børnefamilier, studerende, singler og seniorer.
De overordnede fokusområder for friarealerne er tilgængelighed, social bæredygtighed samt nye grønne strukturer, der samtidig forstærker en kriminalpræventiv indsats.

 

Klimatilpasning, inddragelse, biodiversitet og transformation

Den arkitektoniske hovedidé for landskabsprojektet er at erstatte de eksisterende, ensformige planteelementer som græsskrænter og bøgepur - der kræver meget drift - med større frodighed, robusthed, naturpræg og årstidsmæssig variation i beplantningen. Grøft motivet og de store beplantede skrænter vil med det særlige plantevalg fremstå med næsten samme tætte og naturlige karakter som en smuk, vild grøftekant.

Derfor er der blevet arbejdet målrettet mellem botanikere, kommune, driftsfolk, bygherre og landskabsarkitekt for at opnå en fælles forståelse for det arkitektoniske mål og hverdagens drift. For at en transformationsproces som denne skal lykkedes både socialt, økonomisk og miljømæssigt, er det afgørende at projektet gribes af de mennesker, der skal leve videre med det, når arkitekten har forladt stedet.

 
 
 
SP koncept
SP plan
Sønderparken 1
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken
11
Sønderparken
12
14
Sønderparken
Sønderparken
Sønderparken