Solnedgangspladsen i Gl. Skagen
Nebensonne
1. præmie i konkurrence 2016
kategori
Destinationsudvikling, Stedet Tæller (Realdania)
lokalitet
Højen, Skagen
bygherre
Frederikshavn Kommune og Gl. Skagen Grundejerforening
samarbejdspartnere
Billedhugger Ingvar Cronhammar og BjarneFrostDesignOffice
areal
3300 m2
status
Udført 2019
 

De rumlige forhold omkring solnedgangspladsen er i dag rodet og usammenhængende. Det er en plads der er fremkaldt ad-hoc, efterhånden som behovet opstod for plads, til biler, mennesker, cykler, is og udsigten, der i dag kun opleves, som et stort krater i klitfoden. En parkeringsplads. Men også et umiddelbart sted, med horisont og himmel.

Vi vil gerne etablere et sted med større herlighedsværdi og vi vil både bevare udsigten og genskabe klitten. Klitten reetableres i en ny form, med højder på 2 til 3 meter, rundt om Solnedgangskiosken. Således, at der skabes læ og en beskyttende amfiteatralsk-situation omkring pladsens centrale figur, solskiven eller kompasrosen, hvorved den formidable udsigt fra Højensvejen til havet og horisonten fastholdes.
 

Solnedgangspladsen i Skagen


Uddrag fra dommerbetænkning:


´Forslaget er udvalgt, fordi det enkelt og overbevisende skaber en attraktion, der ikke prøver at henlede opmærksomheden på sig selv, men som understreger de oplevelser, som forventningerne til stedet har skabt. Solnedgangspladsens åbenhed er blevet dramatiseret (…).

Det er dommerkomitéens samlede vurdering, at forslag 2 bedst vil kunne opfylde de mangeartede ønsker og behov, der er til Solnedgangspladsen, fra ung og til gammel – fra en lun sommeraften til en kold og blæsende novemberdag.´

visual solnedgang
Visual overview
oversigtsplan
dia 1
dia 2
dia 3
plan
solskiven
udsnitsplan
visual folkets
snit 1
snit 2
nat
mønster
møbel 1
møbel 2a
møbel 3