Stålsatte Byrum Frederiksværk
Liv & fortællinger ved kanalværket
Delt vinder 1. fase, konkurrence, 2014
kategori
Landskab, planlægning, byrum og kulturarv
lokalitet
Frederiksværk
bygherre
Halsnæs Kommune
samarbejdspartnere
Kvorning Design & Kommunikation,
status
Konkurrence afsluttet
 
Frederiksværk er i dag svær at begribe og overskue; midtbyen er uhierarkisk og vanskelig at orientere sig i, idet moderne infrastruktur har gennemskåret historiske sammenbindinger. Hvis Frederiksværk bymidte og kulturarv skal være mere selvforklarende og samtidig udvikle et attraktivt bymiljø, så spiller kanalværket hovedrollen. Som en overordnet klar bystruktur, der aktiverer og griber fat i udbygget stinetværk for både gang og cykler, der kan trække på foreliggende aktive kræfter: Såsom butikker, repræsentative bygværker, livlige foreninger og ikke mindst en bred social sammensætning.
 
Historisk grundmotiv
Historiske kort viser Frederiksværks grundtræk med Kanalværkets parallelle sider med to ’ankerpunkter’ ved kanalernes knækpunkter. Dette store motiv med det åbne rum i midten rummer byens usædvanlige historie, herunder fortællingen om Sidekanalen og fraværet af et egentlig bymæssigt center, som i fremtiden skal blive mere synlig. Gennem állebeplantninger og sikring af kanalerne tages et stort skridt i forhold til at nærme sig en markant struktur, der bl.a. binder bro mellem Mølledammen, Sidekanalen og Kanalpladsen ved Krudtværksområdet gennem Allégade – et nyt grønt strøg, parallelt med det kommercielle handelsstrøg i Nørregade.   
Sidekanalen og fraværet af et egentlig bymæssigt center, som i fremtiden skal blive mere synlig. Gennem állebeplantninger og sikring af kanalerne tages et stort skridt i forhold til at nærme sig en markant struktur, der bl.a. binder bro mellem Mølledammen, Sidekanalen og Kanalpladsen ved Krudtværksområdet gennem Allégade – et nyt grønt strøg, parallelt med det kommercielle handelsstrøg i Nørregade.   
 
To knudepunkter, to markante byrum som hængsler til kulturarven
Gjethuset og kanalværksmotivet, der understøttes af allébeplantningerne ligger side om side – kanalmotivet peger mod fjorden og Gjethuset mod søen. De mødes ved Mølledamme foran Gjethusets nordfacade. Dette sted udgør sammen med kanalens andet knækpunkt ved Kanalpladsen/Nordtorvet, to centrale knudepunkter, hvor hverdagsliv og historie mødes, hvor turister, studerende, børnefamilier og byens andre borgere kan hænge ud og slappe af. 
 
Disse to steder kobler fortid og nutid som ’brobygger’ for den nye bymidteplan; de er vitale omdrejningspunkter for byens oprindelige geometri og understøtter stedernes sammenhæng med kanalerne, vandet og vandkraften, som byens og industriområdernes produktionsgrundlag.
 
De er samtidigt helt essentielle for at skabe sammenhæng og cirkulation imellem de forskellige bymiljøer og strøgforbindelser: Strandgade, Allégade, Nørregade samt Krudtværksområdets museums- og fritidsakse med foreningslivet. Nøglestederne vil på den måde kunne bidrage til et langt bedre flow og udgør en moderne mulighed for, at skabe sammenhæng i et aktivt og interessant byliv med mange tilbud.

 

Forside
Sålsatte byrum frederiksværk 2
Sålsatte byrum frederiksværk 3
Sålsatte byrum frederiksværk 4
Sålsatte byrum frederiksværk 5
Sålsatte byrum frederiksværk 6
Sålsatte byrum frederiksværk 7
Sålsatte byrum frederiksværk 8
Sålsatte byrum frederiksværk 9
Sålsatte byrum frederiksværk 10
Sålsatte byrum frederiksværk 11
Sålsatte byrum frederiksværk 12
Sålsatte byrum frederiksværk 2
Sålsatte byrum frederiksværk 14
Sålsatte byrum frederiksværk 15
Sålsatte byrum frederiksværk 16
Sålsatte byrum frederiksværk 17
Sålsatte byrum frederiksværk 18
Sålsatte byrum frederiksværk 19
Sålsatte byrum frederiksværk 20
Sålsatte byrum frederiksværk 21
Sålsatte byrum frederiksværk 22
Sålsatte byrum frederiksværk 23
Sålsatte byrum frederiksværk 24
Sålsatte byrum frederiksværk 25
Sålsatte byrum frederiksværk 27
Sålsatte byrum frederiksværk 27
Sålsatte byrum frederiksværk 28
Sålsatte byrum frederiksværk 29
Sålsatte byrum frederiksværk 30
Sålsatte byrum frederiksværk 31