Stockholmsporten
Landmärke
Projektkonkurrence 2010
kategori
Landskab
lokalitet
Stockholm, Sverige
bygherre
Stockholm Stad
samarbejdspartnere
Team: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Professer Steen Højer og Tyréns AB
ydelse
Kunstnerisk landskabsbearbejdning ved infrastrukturelt knudepunkt
areal
10 ha.
 

Snarare än att uppfatta arkitektur som något entydigt neutralt, en ram som innefattar sociala program, är detta projekt et verk, där de enskilda biståndsdelarna sätts i relation med landskapet. De enskilda elementen skapar, i samspel med landskapet, arkitektoniska spänningar, kontraster, och nya rum.

Fysiska och rumsliga egenskaper sätts i spel, och iscensättes i ett omfattande konstnärligt projekt: att skapa en rymd, som skalalöst och fantastiskt, vrider sig runt en plats. Ett projekt som befinner sig mellan rörelse och varande, mellan flytande korridorer och stabila punkter. Som ett ”öppet arbete” efter Umberto Eco´s dialektiska förnuft; ett arbete i ständig förändring, flexibelt och dynamiskt, men som också är sammanhängande och målinriktat.

Förslaget är uppbyggt av transparenta skikt som överlagras. Skikt som bygger broar mellan motsättningar, som historia och nutid, natur och kultur.

Det befintliga landskapet, bestående av höjder, platåer, tvärgående sprickdalar, överskrivs av nya trafikala nätverk, som återigen överlagras av punktnedslag. En addition av nya historier, som infogar sig i landskapet, mellan det förutsatta och det som komma skall.

Foto 1
diagram 1
Diagram 2
Diagram 3
Diagram 4
Diagram 5
Foto 2
Foto 3
Situationsplan
Familie
Modelfoto
Perspektiv 1
Udsnitsplan
Perspektiv 2
Fugleperspektiv