TEGNESTUEN BLIVER FORSKNINGSVIRKSOMHED

Tegnestuen har netop opnået en efterstræbt bevilling fra Innovationsfonden til at gennemføre et ErhvervsPhD-projekt. Projektet skal udarbejdes af Kristine Cecilie Holten-Andersen, Arkitekt MAA, som forskningskandidat, i samarbejde med Institut for Bygningskunst, By & Landskab på Kunstakademiets Arkitektskole - KADK. Projektet, der har opnået bevillingen har titlen:

 

NÅR BYEN TILPASSES LANDSKAB OG KLIMA - Muligheder og metoder i planlægningspraksis

 

Projektet tager afsæt i forståelsen af, at de klimatiske forandringsprocesser nødvendiggør, at landskabsforhold i højere grad inddrages i planlægning og design af det byggede miljø, end det i dag er tilfældet. Projektet rejser som følge heraf spørgsmålet: Hvordan kan metoder og forståelsesrammer i en planlægningspraksis kvalificeres, således at det bliver muligt og selvfølgeligt at inddrage landskabelige forhold som aktive medspillere i byudviklingen?

 

Projektet vil foruden at være en del af forskningsmiljøet på KADK, involvere ressourcer fra Aarhus Kommune, Aarhus Vand, samt en række centrale videns- og fagpersoner indenfor byplanlægning, landskab og klimatilpasning. Planlagt projektstart: sommer 2018.

 

 

Brabrandsøen februar 2016 - oversvømmelse af roklubanlæg

 

 

 

Brabrandsøen februar 2016 - oversvømmelse af engområder mod bebyggelse

 

 

 

Kristine Cecilie Holten-Andersen, Arkitekt MAA