VINDER AF KONKURRENCEN OM SPARK

Verdens første park der forener rehabilitering, klimatilpasning og folkesundhed er på vej ved MarselisborgCentret i Aarhus. Den nye park skal demonstrere, hvordan klimatilpasning, byliv, folkesundhed og rehabilitering kan gå hånd i hånd. Parkens våde områder skal kunne opsuge regnvand fra tage og pladser, så brugere og naboer slipper for oversvømmelser, og parken skal rumme mødesteder for uformelle fællesskaber.

Konkurrencen er gennemført i samarbejde med og støttes af MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bidragsyderne har tilsammen afsat 45 mio. kr. til omdannelse af området.

 

Læs og se mere om projektet på Realdanias hjemmeside her.

 

Læs og se mere på Marselisborgcentrets hjemmeside her.