Viborg Midtby
Fra gammelt til nyt
1. præmie i projektkonkurrence 2010
kategori
Omdannelse af centrale gågader
lokalitet
Viborg midtby
bygherre
Viborg Kommune
samarbejdspartnere
Moe & Brødsgaard og KPF Arkitekter
areal
7.500 m2
status
Udført 2013
 

Viborg er en særlig by. Det fornemmes tydeligt, når man færdes rundt i den gamle middelalderstruktur, hvor fortiden ikke virker fjern og lyden af kongehyldninger og bispeprocessioner kun lige er klinget af. Men byens strøggader – de er helt almindelige. Det virker derfor helt rigtigt og oplagt at tage fat her og tænke nyt.

Dette forslag søger en direkte kobling og formidling af historie og nutid. Fra middelalderbyens snævre, intime, brolagte gader til den moderne bys brede strøg med kommers, fikumdik og fladeparkering. Fra gammelt til nyt.

Denne kobling etableres i en firetrins-raket: belægning, inventar, belysning, beplantning. En flot belægning, strøggadernes nye gulvtæppe, med skyldig reference til det gamle gadebillede i byen, men i en ny, moderne fortolkning. En ny beplantning, inspireret af byens fine gårdhavetradition og grønne pladser, som kontrast til de mineralske gaderum.

viborg miditby
Områdeplan
Situationsplan
plan og opstalt
8
Snit 1
Udsnitspaln teraknten
Snit 2
6
Belægning 2
Belægningsudsnit
7
Mønster
4
5
Foto nær
nn
kk
kkl
bbb