Hersted Industripark
kategori
Planlægning, Park og Erhverv
lokalitet
Albertslund
bygherre
Albertslundkommune
samarbejdspartnere
Totalrådgiver: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue Underrådgiver: SLETH, Norconsult Konsulent: Kim Ruberg, Jesper Bo Jensen, Lars Østergaard
ydelse
Totalrådgiver - Udvikling af helhedsplan og strategi
areal
163 ha
status
Igangværende
 

Hersted Industriparks største problem er samtidigt dens største potentiale: Her er rigtig meget plads over det hele. Alle dele fungerer fint hver især, men samspillet mangler - der er for langt imellem. Ved at fortætte, forbinde og forstærke de eksisterende kvaliteter kan enkeltdelene knyttes sammen, så der skabes ny synergi på tværs af området.

 

Konkret peger forslaget på tre fysiske tiltag, der kan igangsætte strategien. Åbningstrækket for udviklingsstrategien er Krydsfeltet. Det tilfører industriparken en gennemgående, blå-grøn identitet og opprioriterer bløde trafikanter. 2 områder udpeges til industriparkens nye Centre, et uddannelsescenter og et stationscenter, som bliver nye orienteringspunkter for parken. Desuden sættes der fokus på stedsspecifikke kvaliteter, der inddeler området i 5 Kvarterer med særegne identiteter.
De 3 tiltag tilfører parken et nyt hieraki, som skal bidrage til en stærkere sammenhæng, mere synergi og nærhed imellem eksisterende og kommende erhverv, og som kan bibringe mere dynamik og aktivitet i og på tværs af området - også efter kontortid.

Ressourcekort
Plan - Loop City, Letbane, Hersted
Diagram - Åbningstræk
Diagram - Strategiens tre lag
Situationsplan
Diagram - Den grønne struktur
Diagram - Vandsystemer
Diagram - Stinetværk
Snit
Planudsnit - Oversigt
Planudsnit - Stationscenter
Billede - Stationscenter
Planudsnit - Supercykelsti
Billede - Supercykelsti
Planudsnit - Krydsfeltet
Billede - Krydsfeltet
Planudsnit - Det grønne center
Billede - Det grønne center
Billede - Bird Eye