Januar 2019
KONKURRENCE OM NATIONALPARKCENTER THYVi glæder os til konkurrencen om Nationalparkcenter Thy i samarbejde med NORRØN og MOE Rådgivende Ingeniører.

Læs mere her
December 2018
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

Vi ønsker en glædelig jul og godt nytår til alle samarbejdspartnere, kollegaer og venner!Solnedgangspladsen i Gl. Skagen, udføres sommeren 2019!

Læs mere her
Professor Kristine Jensens tiltrædelsesforelæsning på KADK


Gengivelse af forelæsningen kan du få her ved at trykke på linket 'Læs mere her'.

Læs mere her
Oktober 2018
TEGNESTUEN I INTERNATIONAL KONKURRENCE I KOREATegnestuen er af byen Seogwipo på øen Jeju inviteret til deltagelse i den internationale landskabskonkurrence om beskyttelse af et af Koreas vigtigste kulturarvsmonumenter, Columnar Jointing Area. Columnar Jointing Area er en kyststrækning af lava udbrudt i havet for cirka 250.000 år siden, og er en af de vigtigste destinationer for formidling af Jeju´s unikke geologi, kulturarv og landskab.

Læs mere her
September 2018
ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE MED I KLIMA 100!Bypark-projektet SPARK omkring Marselisborgcenteret, Aarhus udnævnes som et af 8 foregangseksempler i kategorien GRØN AREALANVENDELSE OG REKREATIVITET, i RealDania & Sustania’s publikation fra 2018:
” SPARK nytænker et 100 år gammelt epidemihospital og understøtter kommunens og regionens ambitioner om innovativ byudvikling og klimatilpasning med dobbeltværdi. Når parken star færdig, vil den demonstrere en unik kombination af klimatilpasning og rehabilitering, der imødekommer dels behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter til centrets brugere, dels behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området. ” (citat KLIMA100 s. 67)
Projektet indgår som central kilde i Arkitekt Kristine Jensens Tegnestues nyopstartede forskningsprojekt:
”Når byen skal tilpasses landskab og klima – muligheder og metoder i planlægningspraksis”

Læs mere her
NÅR BYEN SKAL TILPASSE LANDSKAB OG KLIMA - FORSKNING I FULD GANG!Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er i august 2018 startet op på det ambitiøse Erhvervs PhD-projekt ”Når byen skal tilpasses landskab og klima – muligheder og metoder i planlægningspraksis”
Klimaet forandrer sig og dermed forandres grundvilkårene for økosystemer, såvel som bosættelser. Dette stiller stigende krav til at byen udvikler sig på landskabets præmisser. I forskningsprojektet vil PhD studerende Kristine Cecilie Holten-Andersen undersøge, hvordan metoder og forståelsesrammer i en planlægningspraksis kan kvalificeres, så det bliver naturligt og selvfølgeligt at inddrage landskabelige forhold som aktør i byudviklingen, på lige fod med andre aktører.
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestues engagement i bypark-projektet SPARK omkring Marselisborgcenteret, Aarhus er en central kilde i forskningen – SPARK indgår i KLIMA100 - RealDania & Sustania’s publikation fra 2018.

Læs mere her
VINDER AF KONKURRENCEN OM KUNSTPARK VED ARKENEndelig kan vi afsløre at vi er vinder af konkurrencen om en kunstpark ved Arken.
Projektets hovedidé er at forene landskab og kunst - og variere ruten med landskabsarkitektoniske greb, som vil supplere og iscenesætte de forskellige byrum i Ishøj.
Projektet er udarbejdet i samarbejde med billedkunstner Jeppe Hein og kunst-og kulturbureauet Creator Projects.

Læs mere her
TILTRÆDELSESFORELÆSNING PÅ KADKKristine Jensen, professor i Landskabsarkitektur på KADK’s Institut for Bygningskunst, By og Landskab holder tiltrædelsesforelæsning d. 6. september 2018, kl. 16-17 på KADK.

Forelæsningen tager fat på de nye udfordringer og krav som klimaudfordringerne skaber for fremtidens arbejde med landskabs- og byplanlægning.

Hvordan kan vi, som arkitekter og landskabsarkitekter, i samarbejde med borgere og bygherrer skabe modeller der kan give svar på de udfordringer, der venter i udviklingen af byer og landskaber?

Og hvordan kan den nye situation påvirke vores opfattelser, metoder og værktøjer, som rumligt fokuserede arkitekturgeneralister?

Læs mere her
Maj 2018
Artikel i Politiken om Solnedgangspladsen i Gl. Skagen

Politiken bragte d.18. maj 2018 en dejlig artikel om vores projekt til Solnedgangspladsen i Gl. Skagen som vi har udviklet i samarbejde med Ingvar Cronhammar. Klik på linket ´Læs mere her´ herunder for at se læse artiklen.Læs mere her
Marts 2018
JÄRVA BEGRAVNINGSPLATSI 2010 vandt tegnestuen i samarbejde med Poul Ingemann den internationale konkurrence om en ny begravelsesplads i Stockholm. Snart vil de første gravearbejder påbegynde i kulturreservatet Järvafältet og den første gravsætning på den moderne multikulturelle begravningsplads er planlagt til at kunne foregå i 2021. Læs mere om projektet på vores hjemmeside her.


Læs mere her
PORTRÆT AF KRISTINE JENSENLæs portrættet af Kristine Jensen ved at klikke på linket 'læs mere her'.

Læs mere her
AARHUS HAVNEFRONT VINTER 2018'Isflagernes sprøde forskydning, der flyder og glider på vandoverfladen danner inspiration for pladsernes arkitektoniske koncept og udformning'. Billedetekst fra konkurrenceforslaget for havnepladserne i 2009.

Læs mere her
SOLNEDGANGSPLADSEN I GL. SKAGEN UDSTILLETVærket til Solnedgangspladsen i Gl. Skagen har været på udstilling. Først på VRÅ UDSTILLINGEN og senest på HEART - Herning Museum of Contemporary Art i forbindelse med udstillingen om Ingvar Cronhammar. Nu er plancherne kommet hjem til tegnestuen og vi glæder os til at pladsen udføres til glæde for alle - lokale som turister.

Læs mere her
September 2017
ARKEN WALK - projektkonkurrenceTegnestuen er i samarbejde med kunststrategisk konsulent Marie Nipper og kunstner Jeppe Hein prækvalificeret til konkurrencen om en ny kunststi mellem Ishøj Station og Kunstmuseet Arken.
Det er visionen at koblingen mellem by og kunstmuseum skal styrkes ved en ny fysisk udformning, hvor arkitektur og kunst i forening tager udgangspunkt i stedet, og skaber en dynamisk dialog imellem kunst, arkitektur og menneske.

Læs mere her
August 2017
OFFICIEL ÅBNING AF HAVNEPLADSERNE VED DOKK1Torsdag d. 24. august 2017 er der officiel åbning af en førsteklasses havudsigt over en 2 km lang havnepromenade. De nye havnepladser ved DOKK1 i Aarhus forbinder byen med havnearealerne og samtidig sikres midtbyen mod fremtidens klimaforandringer.

Læs mere her
Juni 2017
BYG BRO OG NETVÆRK I FREDERICIA INDVIETD. 15. maj 2017 var der festlig indvielse af BYG BRO OG NETVÆRK i Sønderparken, Fredericia. BYG BRO OG NETVÆRK er en del af Realdanias kampagne - Det Gode Boligliv der støtter projekter der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. I Sønderparken er projektets vision at skabe bedre forbindelser mellem etagebebyggelsen og den omkringliggende by – at invitere byen ind i Sønderparken og Sønderparken ud i byen.

Læs mere her
TEGNESTUEN BLIVER FORSKNINGSVIRKSOMHEDTegnestuen har netop opnået en efterstræbt bevilling fra Innovationsfonden til at gennemføre et ErhvervsPhD-projekt. Projektets titel er: NÅR BYEN SKAL TILPASSES LANDSKAB OG KLIMA, og skal udarbejdes af Kristine Cecilie Holten-Andersen, Arkitekt MAA, som forskningskandidat, i samarbejde med Institut for Bygningskunst, By & Landskab på Kunstakademiets Arkitektskole - KADK.

Læs mere her
OMDANNELSE AF TRE BYRUM I HORSENSTegnestuen er prækvalificeret til projektkonkurrencen om omdannelse af Søndergade, Jessensgade og Torvet i Horsens, der er næste etape af den midtbyforbindelse der skal forbinde Banegården med havnen.
Formålet med konkurrencen er at få et tidssvarende bud på gågade- og byrumsdesign med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for både et levende byliv og et aktivt handelsliv. Midtbyen skal, i smukke rammer, kunne tilbyde aktiviteter som overrasker og inspirerer og som i høj grad indbyder til ophold, mødesteder, bevægelse, leg og et inspirerende handelsliv.

Tegnestuen skal udvikle projektet i samarbejde med Rambøll, Alexandra Instituttet og kunstkonsulent Marie Nipper.

Læs mere her
PARALLELOPDRAG I RIBETegnestuen er i samarbejde med TRANSFORM, TEKT Arkitekterne, Rambøll og professor Ellen Braae prækvalificeret til parallelopdraget om ny helhedsplan for Ribe Jernindustri’s centralt placerede industriområde.

Læs mere her
April 2017
ARTIKELSERIE I JP AARHUS OM MOESGAARD


Som opfølgning på vores seminar i januar ALLE TIDERS LANDSKAB, Moesgaard et fortællende kulturlandskab, har JP Aarhus kørt en række artikler og kronikker. Klik på linket her nedenfor og læs artiklerne!

Læs mere her
Marts 2017
NY FODGÆNGERBRO PÅ AARHUS HAVN LØFTET PÅ PLADS
Torsdag d. 23. marts 2017 blev DOKK1 forbundet med Hack Kampmanns Plads. Den nye fodgængerbro blev løftet på plads og markerer dermed sidste fase af anlæggelsen af de nye bynære havnepladser. Vi glæder os til at vise det hele frem!


Opsætning af ny fodgængerbro from Kristine Jensens Tegnestue on Vimeo.Februar 2017
SEMINAR - ALLE TIDERS LANDSKAB

AKJT Moesgård Seminar 00 from Kristine Jensens Tegnestue on Vimeo.


I januar 2017 afholdte vi i samarbejde med Moesgaard Museum et udsolgt tværfagligt seminar om det fortryllende kulturlandskab ved Moesgaard. Se eller gense alle oplæggene, hvor landskabets lange historie og mange kvaliteter på forskellige vis blev fortalt af forskellige stemmer. Dagen blev afsluttet med en paneldiskussion mellem Mads Kähler Holst (direktør for Moesgaard Museum), Sebastian Jonshøj (formand for DN, Aarhus), Kristian Würtz (rådmand for Magistratsafdelingen for teknik og miljø), Anne Schmidt Andersen (planchef for Center for byudvikling og mobilitet, Aarhus Kommune), Jesper Laursen (kulturhistoriker) og Kristine Jensen (indehaver af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue).

Klik på linket ´Læs mere her´ og se film af de forskellige oplæg!

Læs mere her
December 2016
INVITATION TIL GRATIS SEMINAR


20. januar 2017, kl. 10.00 – 16.00, Moesgaard Museum

Læs mere her
VINDER AF KONKURRENCEN OM SPARKEndelig kan vi afsløre at vi er vinder af konkurrencen om SPARK - projektet på MarselisborgCentret i Aarhus. I samarbejde med bl.a. Spektrum Arkitekter og Niras skal vi i samarbejde med brugere og brugere udvikle fremtidens rehabiliterings- og klimapark.

Læs mere her
Oktober 2016
VINDER AF KONKURRENCEN OM DEN NY MALTFABRIK I EBELTOFTVi er stolte over at være en del af vinderteamet for konkurrencen om DEN NY MALTFABRIK i Ebeltoft. I samarbejde med Praksis Arkitekter glæder vi os til at skabe en markant, levende og sammensat `kraftkanon` i Den Ny Maltfabriks midte.

Læs mere her
PRÆKVALIFICERET TIL BØRNERIGETI samarbejde med 3XN som totalrådgiver, Arkitema Architects og ALECTIA er vi prækvalificeret til konkurrencen om BørneRiget. BørneRiget er Rigshospitalets nye børneafdeling, en ny fløj på ca. 58.000 m². Ambitionen er et nyt hospitalsbyggeri i verdensklasse til børn, unge, fødende og deres familier. Bygherre er Region Hovedstaden og OLE Kirk's Fond. Seks hold er indbudt til at afgive tilbud og den endelige vinder af projektkonkurrencen udvælges i august 2017.

Læs mere her
RENOVERING AF BRYGGERENS FREDEDE HAVE PÅ CARLSBERGSom landskabsarkitekt på Carlsbergfondets Forskerboliger på Carlsberg, er vi nu endelig igang med maskinerne i J.C. Jacobsens Have. Forskerboligerne er tegnet af vores venner Praksis Arkitekter og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har tegnet renoveringen af den unikke kulturhistoriske have.

Den fredede have skal åbnes for offentligheden og det er derfor hensigtsmæssigt at gennemføre en renovering med henblik på at skabe en robust og hårdfør situation. Havens mange smukke og eksotiske træer skal beskyttes og en nænsom rydning af uønsket beplantning skal gøre haven mere lysåben og tilgængelig. Derudover skal stinetværket udvides og renoveres med afsæt i historiske planer.

Det er planen at havens område i umiddelbar tilknytning til forskerboligerne og det nye regnbed, der etableres som en del af klimasikringen, står færdigt i vinteren 2016.


PRÆKVALIFICERET TIL KONKURRENCE I NORRKÖPINGI samarbejde med Liljewall Arkitekter i Stockholm er vi indbudt til projektkonkurrencen om havnen i Norrköping, Sverige. Vi glæder os til at komme med et bud på en plan for den nye bydel ved vandet, der skal indeholde park, nye kaj og promenadestrøg, brygger og et nyt havnebad.

Læs mere her
PRÆKVALIFICERET TIL FÆSTNINGSBYEN FREDERICIATegnestuen er prækvalificeret til konkurrencen Fredericia Vold i selskab med Norrøn og Niras. En donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 35 mio. kr. muliggør at konkurrencen er udskrevet og der kan udarbejdes en helhedsplan. Helhedsplanen skal genskabe billedet af en samlet fæstningsby, hvor vold og by igen er uadskillelige - både i bevidstheden og i det fysiske rum.

Som 1 ud af 5 teams ser vi frem til at dykke ned i Fredericias enestående historie og komme med et bud på en nutidig bypark, og dermed udvikle fæstningsbyen Fredericia som lokal, national og international attraktion.

Læs mere her
September 2016
VINDER MARIBO DOMKIRKEPLADSI samarbejde med Gjøde & Povlsgaard Arkitekter har vi vundet konkurrencen om området ved Maribo Domkirke. Vi glæder os til at komme igang med projektet og udfordringen med at få de mange natur- og kulturhistoriske værdier i klosterområdet til at komme til sin ret i et nutidigt perspektiv. Projektet er støttet af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Læs mere her
Juni 2016
Prækvalificeret til projekt SPARK-MarselisborgCentret AarhusTegnestuen er prækvalificeret til projektkonkurrencen om Projekt SPARK som skal forny området omkring MarselisborgCentret til en offentlig bypark. Visionen er at MarselisborgCentrets brugere, som er mennesker i rehabilitering, og aarhusianerne i al almindelighed i fællesskab skal kunne mødes og nyde de grønne omgivelser, lege, motionere og træne på forskellig vis. Planen er verdens første bypark, der både håndterer overskydende regnvand og inviterer borgerne til sundhedsfremmende samvær.

Med på teamet er også underrådgiverne Spektrum Arkitekter og Niras og konsulenterne Henriette Holm Stabel, Karin Bendixen, Lars Kjerulf Petersen, Andreas Tang-Brock og Jeppe Skovgaard.

Projektet er støttet af Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og parken har et anlægsbudget på 35 mio. kr.

Læs mere her
BYMIDTE OG HAVN FORBINDES I SVENDBORG


Tv: Illustration af trappen fra konkurrencen - ´Den Grønne Tråd´ der forbinder by og havn
Th: Byrum på vej - vi glæder os til til efteråret hvor det grønne bliver fuldendt!

Fredag den 1. juli 2016 kl 15.00 inviterer Svendborg Kommune og Realdania til fest. Trappen, der til indvielsen 1. juli får offentliggjort sit nye navn, er den sidste del af tegnestuens store byfornyelsesprojekt Den Grønne Tråd i Svenborg Bymidte. Vi glæder os rigtig meget til at opleve trappen på skrænten i sit fulde grønne antræk, se aktive børn og unge og borgere der tager ophold i det grønne og ikke mindst det spektakulære vue udover Svendborg Havn og vand.

Læs mere her
VINDER AF ILULISSAT ISFJORDSCENTERIllustration: Dorte Mandrup Arkitekter/MIR

Tegnestuen er i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter udpeget som endelig vinder af konkurrencen om det nye Ilulissat Isfjordscenter på Grønland. Det nye Isfjordscenter skal ligge smukt i Diskobugten på Grønlands vestkyst - et UNESCO beskyttet verdensarvsområde. Den 60 km lange Ilulissat Isfjord udgør et spektakulært sted, hvor verdens klimaforandringer udspiller sig for fuld udblæsning, og hvor besøgende har mulighed for at overvære en af verdens mest aktive, kælvende gletchere på helt tæt hold.

Med på det vindende team er også Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma as, Masanti Arkitekter, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Niels Bennetzen, og Professor Minik Thorleif Rosing.

Seks internationale teams var inviteret til konkurrence, Arkis Arkitektar, Kengo Kuma, Rintala Eggertsson Architects, Snøhetta og Studio Other Spaces/Olafur Eliasson og Sebastian Behmann.

Læs mere her
Prækvalificeret til konkurrence i UNESCO verdensarvsby Christiansfeld


Foto: Kolding Kommune

Tegnestuen er i samarbejde med KPF Arkitekter prækvalificeret til konkurrence om nye almene familieboliger i Christiansfelds historiske centrum. Det er projektets vision at bidrage til byudviklingen centralt i det historiske Christiansfeld - at tænke nyt i respekt for den historiske ramme. Det er Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding i samarbejde med Kolding Kommune og bygge- og boligadministrationen Domea.dk der står bag omdannelsen af den gamle skole til nye almene familieboliger.

Læs mere her
DEN NY MALTFABRIK, vi er videre i konkurrencens 2. faseArkitekt Kristine Jensens Tegnestue er i samarbejde med Praksis Arkitekter gået videre til 2. fase i konkurrencen om Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft. Med på teamet er også billedkunstner Morten Skovmand, restaureringsarkitekt Mette Viuf og Midtconsult Ingeniører. Det andet team der også er videre til 2. fase er schmidt hammer lassen architects. Den endelige vinder udpeges 18. november 2016.

De andre deltagende hold var BIG, COBE, AART, Vandkunsten / Souto de Moura.

Læs mere her
TO FORSIDERDen kommende Solnedgangsplads i Skagen og Monumentområdet i Jelling pryder forsiderne på Arkitekten 05 og Landskab nr 3 2016 - og ikke nok med en masser af spændende indhold - skriver Landskab en flot boganmeldelse af vores egen bog om projektet i Jelling. Klik på linket ´Læs mere her´og se anmeldelsen og hvor bogen kan købes.

Læs mere her
April 2016
ARTIKEL I WEEKENDAVISEN


Landskabsarkitekt Kristine Jensen har modtaget Dreyers Fonds store pris for sit virke. I den anledning har en samtale med Synne Rifbjerg om et lille projekt i Gl. Skagen givet anledning til store ord om de danske kyster.
Læs hele artiklen ´SOL GÅR OP, SOL GÅR NED´ i Weekendavisen.

SØRENGA SØBAD I ARKITEKTUR NSørenga Søbad i Oslo beskrevet i fine ord og billeder i det nye norske arkitekturtidsskrift ARKITEKTUR N. Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har i samarbejde med LPO Arkitekter tegnet det nye søbad, med badestrand og store rekreationsarealer. Søbadet ligger i havnebassinnet med udsigt udover Hovedøya ved indsejlingen til Bjørvika og har givet Oslos indbyggere ny adgang til vandet - midt i centrum. Søbadet er en del af vinderprojektet i konkurrencen om en masterplan for hele Sørengautstikkeren som Arkitekt Kristine Jensens Tegenstue vandt i samarbejde med LPO Arkitektur 2005/2007. Sidenhen har teamet i samarnejde med Dr.Ing. A. Aas Jacobsen fået til opgave at projektere de offentlige arealer med park og promenade på Sørenga. Sikringen mod skibsstød på den yderste del var udgangspunktet for idéen om en flydende park hvor vandfladen som aktiv er i centrum.

Læs mere her
Marts 2016
KRISTINE JENSEN HÆDRES AF DREYERS FOND
Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter på 400.000 kr. til landskabsarkitekt Kristine Jensen for sit overbevisende og insisterende faglige virke i udøvelse af landskabskunsten. Det er en markant udøvelse af landskabskunsten, som har sikret, at Dreyers Fonds hæderspris i år går til landskabsarkitekt Kristine Jensen.Læs mere her
BERLINGSKE ARTIKEL OM KRISTINE JENSEN
Kristine Jensen hædres af Dreyers Fond, og i den anledning har Berlingske skrevet artiklen ´Stjernelandskabsarkitekten´. Læs artiklen i sin fulde længde ved at klikke på linket herunder.Læs mere her
VINDER SOLNEDGANGSPLADSEN I GL. SKAGENDet er med stolthed at vi står som vinder af konkurrencen om Solnedgangspladsen i Gammel Skagen. Projektet ´Nebensonne´ er lavet i samarbejde med Billedhugger Ingvar Cronhammar og BjarneFrostDesignOffice. Konkurrencen er udskrevet af af Grundejerforeningen Gammel Skagen og Frederikshavn Kommune og støttet af Realdania som en del af kampagnen ´Stedet Tæller´. De øvrige inviterede konkurrencedeltagere var SLA og Snøhetta. Link nedenfor billedet til yderligere projektbeskrivelse.

Læs mere her
Februar 2016
VINDER AF KONKURRENCE I ULEFOSS NORGE
Det er med stor glæde at vi nu kan offentligegøre at vi har vundet konkurrencen TELEMARKSKANALEN - VANNVEGENS FORTELLINGER - ULEFOSS. Projektet er blevet til i et samarbejde med billedkunstner Line Kramhøft. Projektet er første station af et omfattende ambitiøst projekt langs Telemarkskanalen. Konkurrencen anden deltager var norske Snøhetta.


Læs mere her
KONKURRENCE OM MALTFABRIKKEN I EBELTOFT
I samarbejde med Praksis Arkitekter og kunstner Morten Skovmand er vi prækvalificeret til konkurrence om Maltfabrikken i Ebeltoft. Seks arkitektteams er blevet prækvalificeret i konkurrencen om at komme med de bedste forslag til, hvordan Maltfabrikkens fabriksanlæg fra 1861 kan transformeres til et visionært og multifunktionelt kulturelt og kreativt centrum i Ebeltoft. Bygherre er et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune, og projektet er støttet af realdania.


Foto: Realdania

Læs mere her
ARKITEKTURBIENNALE VENEDIG 2016
Det er med stolthed at vi med projektet for JÄRVA BEGRAVNINGSPLATS i Stockholm skal være med til at repræsentere det officielle danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016. Det danske bidrag bliver et øjebliksbillede af en ny humanisme i dansk arkitektur. De to kuratorer, arkitekt Boris Brorman Jensen og filosof Kristoffer Lindhardt Weiss, som skal skabe udstillingen vil med et wunderkammer af arkitektoniske prototyper vise, hvordan danske arkitekter lige nu skaber arkitektur med et menneskeligt fokus.Læs mere her
PRÆKVALIFICERET TIL KONKURRENCE I MARIBO
Vi er glade for at være prækvalificeret til konkurrence om ´Historiske kulturmiljøer ved Klostersøen i Maribo´. I samarbejde med Gjøde & Povlsgaard Arkitekter skal vi komme med et bud på hvordan man aktiverer og formidler det kulturhistoriske klostermiljø i balancen mellem byrum og naturpark, fortid og fremtid. Tre teams er blevet udvalgt til at deltage i konkurrencen som er udskrevet af Lolland Kommune og Museum Lolland-Falster og støttet af Realdanias kampagne, Stedet Tæller.Læs mere her
Januar 2016
MONUMENTOMRÅDET I JELLING


Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue inviterer til lancering af vores bog om MONUMENTOMRÅDET I JELLING

Onsdag d. 20. januar 2016 kl 15.00 i Jelling på museet Kongernes Jelling.

Tegnestue har i samarbejde med billedhugger Ingvar Cronhammar udgivet bogen på eget forlag, og vi glæder os nu til, at bogen endelig kan komme på gaden. Bogen kommer til salg på museet i Jelling `Kongernes Jelling´ og hos Architegn i Aarhus, Arkitektskolen Aarhus´ bogudsalg til 349,-.

Læs mere her
November 2015
NY ARKITEKTSKOLE I AARHUSVi glæder os til konkurrencen om en ny Arkitektskole i Aarhus! Sammen med LACATON & VASSAL(f) og Powerhouse Company er vi blevet prækvalificeret til konkurrencen om danmarks første nye arkitektskole. Arkitektskolen ventes at stå klar til indvielse på Godsbanearealerne i 2020. De øvrige prækvalificerede er SANAA (J) sammen med B+G Ingenieure og Sasaki and Partners BIG (Danmark) sammen med Transform, Rambøll og SLA.

Oktober 2015
MEGA - More Engaging Ground Architecture
Aarhus Arkitektskole fejrer 50 års jubilæum med en udstilling. Tegnestuen har bidraget med en film til udstillingen som fik disse ord med på vejen af Politikens arkitekturanmelder: `Højdepunkterne på udstillingen tegner to landskabsarkitekter. Den ene er Kristine Jensen, der med den eneste originale film skabt til udstillingen foreslår, at man gør det til en værdi at lade vandet æde de danske kyster, når havene stiger. Det er en radikal vision, der indebærer, at kulturlandskaber og -værdier vil forgå, mens man skaber ny herlighedsværdi af de uomgængelige klimaforandringer.`

MEGA_KRISTINE JENSEN_V2-HD 720p from Arkitekt Kristine jensens tegnes on Vimeo.


September 2015
TELEMARKSKANALEN - Stedets Fortællinger, UlefossTegnestuen er i samarbejde billedkunstner Line Kramhøft inviteret til at komme med et bud på projektet "Telemarkskanalen - stedets fortællinger", i Ulefoss Norge. Projektet er første "station" af et omfattende og ambitiøst projekt for kunst i det offentlige rum, langs kanalen med det formål at fremhæve de potentielle fortællinger og sagn som måtte ligge i områdets rige historie og kultur. Udgangspunktet er karakteren af det varierede landskab i både fysisk forstand og mental betydning, men samtidigt at finde den fælles fortælling, den tråd der binder hele værket sammen i et forsøg at skærpe fornemmelsen af det overordnede billede af hele kanalværket.
Projektets bygherre er Telemarks regionen og projektets kurator er arkitekt Guja Dögg. Konkurrencens anden deltager er det norske arkitektfirma Snøhetta.

SOLNEDGANGSPLADSEN GAMMEL SKAGENVi er stolte over at være prækvalificeret til konkurrencen om Solnedgangspladsen i Gammel Skagen. Vi skal udvikle projektet i samarbejde med Ingvar Cronhammar og BjarneFrost Designoffice og vi glæder os! Projektet indgår som en del af Realdanias kampagne Stedet tæller. De øvrige prækvalificerede er Snøhetta og SLA.

Læs mere her
ISFJORDSCENTER, ILULISSAT GRØNLANDVi skal i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter tænke arkitektoniske visioner for et nyt mødested og formidlingscenter ved Ilulissat og isfjorden i Grønland. Centret i det helt unikke område, der er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, opføres i et samarbejde mellem Qaasuitsup Kommune, Grønlands Selvstyre og Realdania. Centret bliver placeret i landskabet mellem byen og isfjorden – et spektakulært sted, hvor verdens klimaforandringer sætter sine tydelige spor. Centret skal formidle stedets historie, udvikling og betydning – og bl.a. fortælle historien om klimaforandringernes betydning. Samtidig er visionen at skabe en bygning, hvor arkitektur og udstilling i verdensklasse understøtter Ilulissat som turistattraktion med et estimeret besøgstal på 17.000 gæster årligt. Teamet består desuden af: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma as, Niels Bennetzen, Niras Greenland A/S og Professor Minik Thorleif Rosing. Konkurrencen forventes afsluttet sommeren 2016 og konkurrencens yderligere deltagere tæller bl.a. Snøhetta, Norge, Olafur Eliasson og japanske Kengo Kuma and Associates.

Læs mere her
NYT ERHVERVSGYMNASIUM OG BYRUM i VIBORGTegnestuen er i samarbejde med Henning Larsen Architects blandt de fem prækvalificerede teams til projektkonkurrencen om et nyt erhvervsgymnasium og ny banebro i Viborg Baneby. Det 13.000 m2 nye erhvervsgymnasium skal samle de erhvervsgymnasiale uddannelser Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium, samt aktiviteter inden for det industrielle område, på én adresse.
Realdania bidrager til arkitektkonkurrencen, da der er høje ambitioner om projektet skal være med til at kickstarte udviklingen af Banebyen. Der er især fokus på at byrummene, heriblandt den centrale ´Hærvejsplads´og den nye kobling i form af en ny banebro, skal binde Viborg midtby ordentligt sammen med det tidligere erhvervsområde syd for banen.
Teamet består yderligere af Gottlieb Paludan Architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og HaCaFrø/Tyréns.

Læs mere her
KRONLØBSØEN NORDHAVNENTegnestuen skal i samarbejde med Praksis Arkitekter udvikle et konkurrenceprojekt om en større bebyggelse i Kbh.s Nordhavn. En kunstig ø skal placeres i Kronkøbsbassinet indeholdende 25.000 m2 boliger og erhverv. Under overfladen skal opføres en parkeringskælder i tre etager til 1.000 biler. Teamet består desuden COWI, Züblin og 2HM.

Læs mere her
KRISTINE JENSEN TILDELES TITLEN ADJUNGERET PROFESSORKristine Jensen er tildelt ærestitlen Adjungeret Professor ved Kunstakademiets Arkitektskole. Titlen er en ærestitel, og tildeles personer, som er på et højt fagligt niveau og som skolen ønsker at hædre og derved knytte nærmere til sig.

Uddrag fra den motiverede indstilling:

´Kristine Jensens Phd. projekt ”Om at tænke med landskab i arkitektur” fra 1996 er et skelsættende arbejde, der bragte landskabskunsten ind i arkitekturens verden – og bygningsarkitekturen ind i landskabet - set som en samlet helhed. Hermed blev landskabskunst med ét til en arkitektonisk disciplin, i modsætning til et grønt appendiks. Hermed blev have- og landskabsarkitekturen redefineret.

Kristine Jensen har bearbejdet Phd. projektet til en almen udgave, på baggrund af en lang faglig succes, hvor Phd.ens grundlag er praktiseret i undervisning, konkrete anlæg, faglige tillidshverv og en lang række faglige præmieringer og hædersbevisninger. Det teoretiske grundlag er desuden udviklet og reflekteret i artikler, workshops og forelæsninger i ind- og udland.

Blandt de kendteste projekter og præmieringer kan nævnes Prags Boulevard på Amager og Monumentområdet i Jelling, der er udført i samarbejde med billedehugger Ingvar Cronhammar – samt Eckersberg Medaljen i 2013 og Nykredits Arkitekturpris i 2014.´
Juni 2015
VI UDGIVER VORES FØRSTE PUBLIKATION!
Vi venter spændt i disse dage på at modtage vores første publikation fra trykkeriet.
En generøs donation har gjort det muligt at udgive et bogværk om Monumentområdet i Jelling. Bogen er blevet til i et redaktionelt samarbejde mellem Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Ingvar Cronhammar.
Bogen har tekst bidrag af Steen Hvass, arkæolog og tidligere direktør for Nationalmuseet og arkitekt Kjeld Vindum. Fotografier af Christina Capetillo.
Bogen forventes leveret fra trykkeriet i løbet af sommeren og kommer til salg i udvalgte bogsalg.April 2015
HOFOR AMAGERVÆRKET"Forslaget har en kraftfuld, og for alle sanser, spektakulær fremtoning." Således beskrives vores forslag til Amagerværket i dommerbetænkningen. Projektet er lavet i samarbejde med KHR ARKITEKTER og udpeget som en af tre vindere videre til fase II.

Læs mere her
Februar 2015
TEGNESTUEN VINDER I FREDENSBORGArkitekt Kristine Jensens Tegnestue har vundet konkurrencen om ny kultur- og byudviklingsstrategi for Fredensborg. Projektet FREDENSBORG HAVEBY hylder Fredensborg som en grøn by rig på kulturhistoriske fortællinger med hverdagen i centrum. Projektet er udviklet i i samarbejde med Praksis Arkitekter, Kvorning Design og Kommunikation og Center for Regional- og Turismeforskning. Uddrag af dommerkomitéens betænkning:
"Langedams potentiale som et samlende grønt træk gennem byen har i forslaget fået en langt mere central rolle end i dag. Derudover viser forslaget, hvordan byens stiforbindelser kan kobles til slotshaven, som i dag er den attraktion, de besøgende kommer for at opleve. Forslaget rummer anvisninger til, hvorledes også byens veje, gennem overskuelige virkemidler, kan bidrage til det grønne og frodige udtryk, som er grundstenen i Fredensborgs udvikling. Således arbejdes der i forslaget med at tydeliggøre og videreudvikle eksisterende kvaliteter. Og det er et greb, som dommerkomiteen anerkender som forslagets helt store og afgørende kvalitet."

Læs mere her
REGERINGSKVARTALET I OSLO


Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er i samarbejde med LPO arkitekter udvalgt som et af seks teams der deltager i parallelopdraget vedrørende byplanprincipper og byplangreb for det nye regeringskvartal. Statsbygg har indstillet seks teams til parallelopdragets idéudviklingsproces og udpeget en faglig tung evalueringskomité til at vurdere forslagene der afleveres i marts og derefter udstilles. De øvrige teams er Snøhetta, White, BIG, Asplan Viak og MVRDV.

Læs mere her
Januar 2015
VINTER LEG
Moesgård Museum 2015
13.000 m2 tag-legeplads
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Landskab: Arkitekt Kristine Jensens TegnestueWORKSHOP PÅ ARKITEKTSKOLEN I AARHUSI November og december var tegnestuen vært for en workshop på Arkitektskolen i Aarhus, 30 studerende fra Studio Urban Design + Landscape. Workshoppen tog afsæt i diskussion om fremtiden for byens centrale park. Tak til studerende, kritikere; festugedirektør Jens Folmer Jepsen og Boris Brorman Jensen og fotograf Thomas Mølvig.

Læs mere her
KÆRE STUDERENDE


LANDSCAPE AND SO ON!
Kristine Jensens Tegnestue kan tilbyde praktikplads i foråret og efteråret 2015!

Læs mere her
HELHEDSPLAN OG ARKITEKTURPROJEKT PÅ AMAGERVÆRKET
I forbindelse med etablering af HOFORs nye kraftværkslinje er tegnestuen i samarbejde med KHR udtaget blandt 27 ansøgere til at deltage i konkurrencen om helhedsplan og Arkitekturprojekt på Amagerværket.
Amagerværket udgør i dag en grundsten i fjernvarmeforsyningen i København og som en del af en mere klimavenlig og bæredygtig plan er HOFOR ved at at omlægge produktionen
fra fossile brændsler til bæredygtige energiformer.
Øvrige deltagere i konkurrencen er: Henning Larsen, BIG, 3XN og Gottlieb Paludan.
PROJEKTKONKURRENCE DTA CAMPUS HOLSTEBRO
Tegnestuen er i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter prækvalificeret til projektkonkurrencen om Dansk Talentakademi, DTA Campus i Holstebro. Teamet består desuden af Søren Andersen Arkitekter A/S og Niras A/S.


November 2014
BJERGE AF KRIDT!
Så er der gang i jordarbejderne på sitet for det nye super sygehus i aalborg. Den kridtholdige nordjyske geologi vidner om den byggeplads aktivitet der er igang. Tegnestuen er en del af konsortiet INDIGO der i 2012 vandt konkurrencen om Nyt Universitetshospital Aalborg, hvor bygherre er Region Nordjylland. Hovedstrukturplanen har et areal på 330.000 m2, byggesummen er på 4,1 mia. ekskl. moms og byggeperioden løber fra 2013 til 2020.


NOMINERINGER TIL MIES VAN DER ROHE AWARD
Tegnestuens projekter til Monumentområdet i Jelling og Campus Kolding, Syddansk Universitet er nomineret til Mies van der Rohe Award 2015, den internationalt prestigefulde arkitekturpris, der bliver uddelt næste gang i maj 2015 i Barcelona. Nomineret er også Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects i samarbejde med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.
Mies van der Rohe Award er en europæisk pris for moderne arkitektur, der bliver uddelt hvert andet år. Særligt udvalgte, uafhængige eksperter og de arkitektforeninger, der er medlem af den europæiske arkitektforening, ACE, indstiller projekter, de mener, kan komme i betragtning til prisen.


Campus Kolding, Syddansk Universitet
Foto: Thomas Mølvig

SVENDBORG BYMIDTE - BRONZEKAR PÅ PLADS
Belægningen på Torvet i Svendborg er næsten færdig - nu mangler kun de sidste tilretninger ved fontænen. Onsdag d. 5. november var en stor dag da det store bronzekar kom på plads på sin fremtidige placering på Torvet. Nu skal Niels Hansen Jacobsens skulpturer ´Havfruer, der laver Malstrøm´ flyttes fra Mølledammen og monteres i bronzekaret så det er klar til indvielsesfesten fredag d. 12 december 2014 i Svendborg.


Det store bronzekar med en oval diameter på 6 meter.


Detalje af bronzekaret.


Torvet set fra syd mod Kirken.


Den nye belægning af store beton og granitformater.


Oktober 2014
TO PROJEKTER PUBLICERET - NY AGENDA 2
Vi har 2 projekter med i publikationen NY AGENDA 2 - Dansk landskabsarkitektur 2009-13, Monumentområdet i Jelling og Viborg Midtby. Bogen er udgivet på forlaget BOGVÆRKET med Annemarie Lund som forfatter. Ny Agenda 2 gør status over de bedste danske landskabsprojekter gennemført i perioden 2009-2013, og danner således fortsættelse af Ny Agenda, der udkom i 2009 og beskriver de foregående 5 år.


KONGELIG ÅBNING AF MOESGAARD MUSEUM
D. 10 oktober indvier Hendes Majestæt Dronning Magrethe II det nye Moesgaard Museum. D. 11 oktober åbner museet for offentligheden og det har vi set frem til i 10 år! Museet er tegnet af Henning Larsen Architects og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og har netop modtaget Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2014 med begrundelsen: ´Der er her skabt et unikt bygningsværk, der både for museet og for Aarhus vil have stor betydning i forhold til ambitionerne i byens Arkitekturpolitik, om at Aarhus skal være en internationalt kendt arkitekturby med noget på hjertet. Museet har her tilført nye standarder for udstillinger, kombineret med forskning og uddannelse. Der planlægges minimum én stor verdensudstilling om året.´


Foto: Moesgaard Museum

´HATTRICK´ PÅ PRISER 1. OKTOBER
På arkitekturens dag 1. oktober modtog tegnestuen hele 3 arkitekturpriser! Monumentområdet i Jelling blev præmieret med Vejles Arkitekturpris, Campus Kolding - Syddansk Universitet i samarbejde med Henning Larsen Architects blev prisbelønnet i Kolding og i Århus blev Moesgård Museum også i samarbejde med Henning Larsen Architects præmieret. Uddrag af begrundelse for præmieringen af Monumentområdet i Jelling - i samarbejde med Ingvar Cronhammar:
´Monumentområdet i Jelling er en enkel landskabelig bearbejdning af området og et formidlingskoncept, der viser de fantastiske fund i en ny, stor og samlet fortælling´...´Anlægget udmærker sig i særdeleshed ved at omfavne den eksisterende by med sit grønne element og at formidle verdenskulturarven på fornemmeste vis.´


Borgmester Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune overrækker prisen til Kristine Jensen og Ingvar Cronhammar.
September 2014
GRØNT, BÆREDYGTIGT OG ENERGIRIGTIGT!
D. 16. september 2014 var det slut med gravemaskiner, betonkanoner og varebiler i det nye Campus til Syddansk Universitet i Kolding. Istedet blev nøglen overdraget til over 2000 universitetsstuderende og medarbejdere der i fremtiden skal have glæde af det nye Campus tegnet af Henning Larsen Architects og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Tegnestuen har tegnet og projekteret sammenhænge til åen og byen og udearealer der som en collage af forskellige belægningsflader, giver mulighed for et væld af aktiviteter. Projektet integrerer lokal afledning af regnvand (LAR) ved udformning af regnbede og en stor del permeable belægninger. Plantevalget afspejler derfor et bredt udvalg af vand- og tørketolerante sorter, som også tåler saltpåvirkning.


Foto: Thomas Mølvig
Tegnestuen vinder stor konkurrence i oslo
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har med teamet VEV vundet konkurrencen om Livsvitenskapsbygget ved Oslo Universitet - et stort forsknings- og undervisningsmiljø på 66.000 m2 med en budgetramme på 4,3 mia. NOK.
Teamet består af Ratio Arkitekter, Cubo Arkitekter, Alt Arkitektur, Erichsen & Horgen, Høyer Finseth, Ingeniør Per Rasmussen, MOE A/S og Malnes & Endresen.
Uddrag fra juryens rapport:
`Arkitektonisk kvalitet er særlig høy. Volumoppbyggingen fanger Blinderns karakteristika og danner et svært godt forbindelsesledd til bebyggelsen i Gaustadbekkdalen. Det lave volumet - veven - har egenart og tyngde, god utstrekning, og åpner for sol, lys, sikt og landskapskontakt på en inkluderende måte. Juryen vil også framheve den særdeles gode tilknytningen som opstår mellom bygning og landskap ved måten bygningen er lagt i terrenget på. ... Ingen av de to andre vinnerprosjektene har samme kvalitet i tilnærmingen til situasjonen - omgivelser, terreng og landskap.´

CENTRALPARKEN - nu med trafik!
I en uge under Aarhus Festuge tilbød PARK PASEO, en gåtur på promenaden som en del af arkitekturfestivalen 1:1. Det midlertidige byrumseksperiment blev godt modtaget og satte endnu engang gang i diskussionerne om hvad byens centrale grønne rum i fremtiden skal tilbyde folket, cyklister og biler.

»Vi har lov at være mere uhøjtidelige, når det er midlertidigt, og det betyder, at vi er frie til at spørge: Kunne vi også indrette os sådan her?«. Kristine Jensen, Politiken d. 29. august 2014.

´I en pause mellem et par regnbyger omkring middag gik jeg lige ned for at se landskabsinterventionerne i den centrale by.
For hvad det er værd, vil jeg gerne sige at jeg synes det er virkelig smukt, det I har fået lavet. Det at vise hvor meget og hvor langt man kan nå med meget enkle midler er virkelig stort. Cirkelslaget, tæppet blomsterne og promenaden demonstrerer hvor ‘lidt’ der skal til for at skabe sammenhænge i byen, og man man kan gøre det uden at tivolisere alt. Nu håber jeg bare på at farten på bilerne kommer så meget ned at man føler at man trygt kan fortsætte sin promenade på den anden side af vejen. Jeg gik hele vejen rundt trækkende med min cykel og fik våde fødder i sandalerne..dejligt..
Smukt..smukt. Tillykke med det til jer alle.. ps var der i går igen et lille smut og det var ikke ringere. Flere går rundt med hinanden i hånden og folk tager billeder af deres børn på kanten med blomsterne i baggrunden og bare man går til, sænker bilerne farten.´

Morten Daugaard, lektor Arkitektskolen Aarhus

ÅBEN TEGNESTUE UNDER ÅRHUS FESTUGE
TEGNESTUEN BYDER VELKOMMEN UNDER ÅRHUS FESTUGE. Torsdag d. 4. september 2014 kl. 14 - 16.


Foto: Aarhus festuge / Ukendt Aarhus

August 2014
PARK PASEO Rådhusparken - Aarhus Festuge
90 præfabrikerede bænkmoduler, 1178 m2 stof og 15.000 asters: PARK PASEO popper op!Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue forvandler i år Rådhusparken under aarhus festuge til et ´Shared space´ et attraktivt grønt byrum med plads til både trafik og ophold.


I PARK PASEO kan du slappe af med en gåtur på promenaden eller slå dig ned på græsset. Centralparken har samme placering, som Byparken har haft de seneste år og fremstår ligesom den som en grøn oase i byen, der altså samtidig tillader bilkørsel med lav fart gennem parken.

`Det er parkens grundidé at tilbyde rekreative værdier også kaldet herlighedsværdier. Som bekendt kan et områdes rekreative værdi forbedres ved anlæggelse af for eksempel en sø, en skov eller f.eks. en strand. Men her opbygger vi den rekreative herlighedsværdi ved, at mennesker bevæger sig rundt, og samtidig SER og oplever smukke og sjove ting! Det er formålet og grundideen med årets park´ fortæller Kristine Jensen.Vinder af 1. fase Fremtidens Fredensborg
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er i samarbejde med Praksis Arkitekter, Kvorning design og Kommunikation og konsulent Anja Bach-Jensen videre til 2. fase af konkurrencen om Fremtidens Fredensborg.
Uddrag af dommerbetænkning:
`Projektets grundlæggende arkitektoniske koncept er klart og overbevisende på flere niveauer. Etableringen af en tydelig akse med et klart hierarki omkring tre byrum ses som en styrke. Samtidigt fungerer princippet om at trække Jernbanegade som akse helt op til en mere formel plads i koblingsleddet mellem Slotsgade, Jernbanegade og slot fint. Pladsen kommer til at ligge som et præcist rum i det store grønne forløb
fra dalsænkningen og Langedam over mod slotsparken. (. . . .) Dommerkomitéen anerkender det greb på løsningen af bycenteret som boligområde som potentielt vigtigt for den koncentrationsstrategi omkring bylivet, som anlægges.`Juli 2014
PRAKTIK TLBYDES 2015
Vi søger praktikant til efteråret 2014! Vores dygtige praktikant skal desværre tilbage på skolebænken - men det giver måske dig en ny mulighed. Er du nysgerrig på arbejdet med landskabsarkitektur eller har du allerede berørt faget på studiet og ønsker et større kendskab - så send en ansøgning asap. Du studerer på en af de 2 arkitektskoler eller på universitet i aalborg.

Vi modtager gerne portfolie men det er ikke et krav.

Send ansøgning til Line Krath på lk@kristinejensen.dk

Læs mere her
KRISTINE JENSEN FAGDOMMER
Kristine Jensen er udpeget som fagdommer i åben plankonkurrence
om udvikling af et 75 ha stort boligområde, Skousbo-arealet i Viby Sjælland. Konkurrencen er udskrevet af Roskilde Kommune og konkurrenceprogrammet beskriver et ambitiøst projekt hvor klimasikring og bæredygtighed er nøgletemaer.

Læs mere her
STUDIETUR 2014 LONDON
Vi har været på inspirerende studietur til London - hvor besøget i det Olympiske område var yderst interessant. Et ambitiøst planteprojekt som vi oplevede på en dejlig årstid.Foto fra Queen Elizabeth Olympic Park.


ÅBENT HUS
Tak til medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere, bygherrer og venner af huset for en rigtig dejlig eftermiddag. Roser og radiser dannede rammen for fejringen af Nykredits Arkitekturpris 2014.


TEGNESTUEN STØTTER SKOLEPROJEKT I MALI
En mindre grupperejse besøgte i 2010 landsbyen Biry i Dogon-området i Mali. Mødet med landsbyens beboere resulterede i et samarbejde om at realisere deres største ønske om at etablere en skole - for at sikre deres børns og landsbyens fremtid.
I 2011 startede den første klasse under et midlertidigt halvtag i Biry, og i Danmark startede foreningen Skolen i Biry med det ene formål at indsamle penge til skolebyggeriet.
Det er et 1:1 hjælpeprojekt – alle penge går ubeskåret til skoleprojektet.
Landsbyen leverer selv natursten, sand, vand, mad og arbejdskraft i hele byggeperioden.
Skolebyggeriet er startet april 2014, og klasselokalerne vil stå færdig til det 4. skoleår oktober 2014.
Foreningen Skolen i Biry mangler dog de sidste penge til latriner, kontor og møbler.Læs mere her
PRÆKVALIFICERET TIL NY PSYKIATRI BISPEBJERG
Seks totalrådgiverteams er udvalgt på baggrund af 24 spændende bud fra ind- og udland til at deltage i konkurrencen om ca. 26.900 m² nybyggeri til fremtidens psykiatri på Bispebjerg.
Tegnestuen er i team med : aarhus arkitekter a/s og Rambøll Danmark A/S,
med underrådgivere: BIG A/S og BSK Arkitekter AB.
Ny Psykiatri Bispebjerg indebærer 26.900 m² nybyggeri og placeres op ad et andet stort hospitalsbyggeri, nemlig Nyt Hospital Bispebjerg.
Ambitionen med projektet er at skabe attraktive moderne rammer for psykiatriens patienter. Ny Psykiatri Bispebjerg er en vigtig brik i at kunne tilbyde differentierede og veltilrettelagte behandlingstilbud med patienten i centrum.

STEDET TÆLLER - Jyske Aas
Tegnestuen er i samarbejde med Praksis Arkitekter, CAT Media og Hundsbæk og Henriksen prækvalificeret til konkurrencen om Oplevelsesbælte - Jyske Aas.
Opgaven består i at samle områdets mange aktører i et fælles netværk, hvor de støtter hinanden i en fælles branding af Jyske Aas som oplevelsesbælte. I samspil med naturen og
kulturhistorien i Jyske Aas skal aktørernes aktiviteter udvikles til en helhed, der dækker mange forskellige behov for oplevelser.
Jyske Aas projektet støttes fra flere sider og er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

UiO LIVSVITENSKAPSBYGGET
Vi er videre i 2. konkurrencen om Livsvitenskapsbygget, Oslo Universitet med projektet VEV. Tegnestuen samarbejder med Ratio Arkitekter, Cubo Arkitekter, Alt Arkitektur, Erichsen & Horgen, Høyer Finseth, Ingeniør Per Rasmussen, MOE A/S og Malnes & Endresen.
Projektet er vinder af 1. fase i selskab med 2 andre ALLMENNINGEN OG FORSKERROMMET og SERPENS VITALIS.

Juni 2014
Nykredits Arkitekturpris 2014Tegnestuen modtog mandag d. 26. maj Nykredits Arkitekturpris 2014, som er Skandinaviens største arkitekturpris.

Læs mere her
April 2014
Konkurrence om nyt Vadehavscenter


Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er i samarbejde med Praksis Arkitekter, LOOP Architects og INGENIØR'NE prækvalificeret til konkurrencen om et nyt vadehavscenter.
Det forventes at Vadehavet, får status af verdensnaturarv til næste år og visionen for det nye Vadehavscenter er at de fremtidige besøgende bringes helt tæt på naturen og det enestående fugleliv i området. En række fonde og Esbjerg Kommune støtter om- og udbygningen, så Vadehavscenteret i fremtiden udformes i harmoni med den sårbare natur.
Fremtidens FredensborgArkitekt Kristine Jensens Tegnestue er i samarbejde med Praksis Arkitekter, Kvorning design og Kommunikation og konsulent Anja Bach-Jensen prækvalificeret til konkurrencen om fremtidens attraktive Fredensborg. 5 teams er udvalgt til at komme med med visionære og realiserbare bud på, hvordan Fredensborg by kan udvikles og styrkes i fremtiden.
Visionen er, at Fredensborg by skal styrkes som en samlet helhedsoplevelse hvor rekreation, kulturhistorie og handel understøtter hinanden og skaber attraktive rammer om bylivet både i hverdagen og for turister.

Stor plan- og designkonkurrence om UiO LivsvitenskapsbyggetArkitekt Kristine Jensens Tegnestue er i samarbejde med blandt andre RATIO Arkitekter prækvalificeret til en stor plan & designkonkurrence for det planlagte livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Byggeriet skal indeholde forsknings- og undervisningsbyggeri for livsvitenskap, kemi og farmasi og får et areal på 66.000 m2. Det er dermed et af Statsbyggs allerstørste projekter og bliver en daglig arbejdsplads for 1000 ansatte og 1600 studenter.

NY AGENDA II - Dansk landskabsarkitektur 2009 - 13Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue får 2 projekter publiceret i den nye udgave af NY AGENDA. Monumentomådet i Jelling og bymidteprojektet i Viborg. I 2009 udkom bogen om dansk landskabsarkitektur ’Ny Agenda – dansk landskabsarkitektur 2003-08’, og nu er en opfølger i støbeskeen med planlagt udgivelse i sommeren 2014.
Agenda II udgives i et samarbejde mellem Landskabsnetværket under Danske ARK og Dansk Landskabsarkitektforening. Annemarie Lund bliver bogens redaktør.


Letbane Aalborg
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue vinder med Cowi som totalrådgiver Aalborg Letbane, fase 2-vurderingen.
Aalborg Letbane forventes at stå færdig i 2019 og skal facilitere en bæredygtig og lettilgængelig transport mellem byens knudepunkter som Aalborg Universitet og Gigantium, der er under udbygning, det nye universitetshospital samt Musikkens Hus, Nordkraft og de mange nye ungdomsboliger i byen.

Bag letbaneprojektet står Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab (NT). Teamet består udover Cowi og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue af Henning Larsen Architects og Systra.

Januar 2014
Vinder af 1. fase i Stålsatte Byrum FrederiksværkTegnestuen er delt vinder af 1. fase i konkurrencen om Stålsatte Byrum i Frederiksværk. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Kvorning Design & Kommunikation. Vi glæder os rigtig meget til at arbejde projektet videre i 2. fase. Se mere på Halsnæs´Kommunes hjemmeside: http://www.halsnaes.dk/staalsattebyrum
December 2013
Ny bypark og byrum i Gellerup/Toveshøj


Tegnestuen er prækvalifiseret til konkurrence om ny bypark og byrum i Gellerup/Toveshøj i samarbejde med Ecosistema Urbano, Hatch and Bloom, Maja Hojer Bruun, ph.d. i urban antropologi og Norconsult. Med et super team ser vi frem til det udfordrende arbejde med at danne rammerne for en nytænkende bydel, der emmer af medejerskab, tværkulturelt fællesskab og gensidig respekt.
Ny lindeallé på Moesgård!
Så blev det endelig efterår og der blev med præcision skabt rum på bakken ved Moesgård. Lindealléen er nu klar til at vokse sig stor og rank.

Læs mere her
Oktober 2013
Ellebo Garden Room er samlet vinder af Nordic Built
Tidligere på året vandt tegnestuen Nordic Built i Danmark med projektet Ellebo Garden Room. Projektet er nu udpeget som den samlede vinder blandt de ialt 5 vinderprojekter. Projektet tegner en fremsynet bæredygtig transformation af et alment boligbyggeri i Ballerup og er udviklet i samarbejde med Adam Khan Architects, Daniel Serafimovski Architects og Price & Myers Consulting Engineers.


Læs mere her
BLOG PREMIERE!
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue byder velkommen til ny blog: land scape and so on.dk – et mangfoldigt sted, hvor forskellige fagligheder med interesse for landskab, urbanitet, arkitektur og kunst kan mødes, dele erfaringer og debattere.

Læs mere her
Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord i HobroArkitekt Kristine Jensens Tegnestue er blevet prækvalificeret til at deltage i projektkonkurrencen om Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord i Hobro sammen med Transform Aps, Erik Møller Arkitekter, Stokvad Kerstens Rådgivende Ingeniører og CAT Media Aps.
Den maritime kulturarv og det gode byliv ved vandet er i fokus når 3 teams i løbet af efteråret skal udvikle forslag til et nyt Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord. Projektet skal indskrive sig i det eksisterende havnemiljø i og omkring Hobro Værft, der er et af landets ældste fungerende træskibsværfter. Således kan den kulturelle arv på havnen blive en nærværende og levende del af livet i købstaden Hobro.
Projektet gennemføres i partnerskab mellem Mariagerfjord Kommune og Realdania.
September 2013
Kongelig indvielse af Monumentområdet i Jelling
Tirsdag d. 10. september var der kongelig indvielse af Monumentområdet i Jelling. Det var en forrygende dag og en stolt flok fra tegnestuen der spiste frokost ved ´langhusets formodede arnested´.


Læs mere her
Nordic Built vinderEllebo Garden Room er kåret som vinder af Nordic Built Challenge i Danmark.
Med projektet Ellebo Garden Room, har Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue sammen med Adam Khan Architects, Daniel Serafimovski Architects og Price & Myers Consulting Engineers vundet Nordic Built Challenge i Danmark. Projektet er en fremsynet bæredygtig transformation af et alment boligbyggeri i Ballerup. Tegnestuen har udviklet en enkel og robust have som bebyggelsens centrale omdrejningspunkt. Haven skal varetage bæredygtige tiltag - sociale såvel som miljømæssige - og skal rumme både individ og fællesskab.
Kongelig indvielse af Monumentområdet i JellingLæs mere her
Juni 2013
Garden, Park & City
Studietur til Frankrig og England 2013Studieturen i år gik til Nordfrankrig for at se det nye Louvre i Lens - projektet af SANAA og landskabsarkitekt Catherine Mosbach. Derefter besøgte vi Lille for at opleve Euralille projektet og tage TGV toget til London. I England besøgte vi de store engelske landskabsparker, Bath og Oxford.Skal jeg gå.Eller skal jeg stå.

Prækvalificeret til konkurrencen om Stålsatte ByrumArkitekt Kristine Jensens Tegnestue er i samarbejde med Kvorning Design og Kommunikation blandt de fem teams, der skal deltage i projektkonkurrencen om Stålsatte Byrum i Frederiksværk. Konkurrencen afholdes af Halsnæs Kommune og Realdania i partnerskab og afvikles fra oktober 2013 til april 2014.

Uddrag fra tegnestuens projektmotivering:

´De klassiske danske købstæder og havnebyer er kendetegnet ved deres placering ved kysten. Handel, fiskeri og håndværk var grundlaget for deres eksistens, og vandvejen spillede en central rolle i forhold til forbindelsen til omverdenen. Frederiksværk er til trods for sin placering ved Roskilde Fjord hverken udsprunget som en klassisk købstad eller havneby. Byen er opstået på industriens præmisser ved en udgravet kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord og besidder i sin fysiske struktur og materialitet sin helt egen særegne fortælling om en betydningsfuld epoke i Danmarkshistorien. De mange historiske lag – fra Gjethusområdet og Krudtværksområdet til Stålvalseværket og Havnen - bidrager til en kontrastfyldt by med masser af kant og danner i dag rammerne for et positivt sted, der emmer af dynamik og dramatik.´

......

´Stålet, vandet, soliditeten og den særlige atmosfære, der hører til industriens byggerier er væsentlige ingredienser i Frederiksværks DNA. Byens materialitet og historiske spor rummer fortidens aktivitet og brug og bidrager til en særlig historisk dybde eller aldersværdi, som man kropsligt mærker, når man bevæger sig rundt i byen. Materialiteten har en vis stabilitet i det foranderlige; den bidrager ikke blot til en historisk vedholdenhed, men har også indflydelse på nutidens brug og hverdagsliv.´

Monumentområdet i Jelling

Formidlingen af de arkæologiske fund i Jelling rejser sig!
Indvielse i efteråret.Læs mere her
Den nye havnefront i Aarhus tager formDe nye centrale havnebyrum i Aarhus begynder at tage form. Honørkaj og Pier 1 er gravet væk og nye landvindinger ligger under forbelastning.

Det første del af trafikomlægningsprojektet er gennemført ved Europahuset, hvor Havnegades vejprofil er blevet hævet op mod kote 2.5 for at kunne indgå i en fremtidig højvandsbarriere. Højvandsbarrieren skal sammen med et nyt sluseanlæg ved å-udløbet klimasikre hele den centrale del af Århus midtby.

Samtidig er åbningen af den sidste strækning af Åen fra Mindebrogade til Mindet i fuld gang, og det nye sluseanlæg under opstart.

De nye havnebyrum store flader bliver belagt med en specialudviklet betonbelægning. De første prøvestøbninger af de store specialbetonfliser (b: 400mm, l: 2000mm, d: 250mm) er klar fra TCT.
Fliserne lægges i belægningsfelter, der aftrappes mod store insitustøbte partier, hvilke optager retningsskift og afslutninger mod kajkanter og bygninger. Både betonfliser og insitustøbt beton er præget af en overskrivende ornamentik – en mønstergivning der fremkommer ved partielt at bryde betonoverfladen, og blotte tilslaget. Flere testforsøg er gennemført for at finde den rette teknik til overfladebehandlingen.

Belægningen er optimeret ift. trafikale belastninger, mens den samtidig fungerer som et nyt fantastisk gulv, der spænder fra Århus Byfront til vandkanten.

Læs mere her
Kristine Jensen underviser masterclass i Milano til septemperKristine Jensen skal i september måned til Milano for at undervise internationale masterclass studerende. Workshoppen er organiseret af CENTRO ITALIANO DI ARCHITETTURA, MILANO og har titlen BEYOND THE GARDEN: RE-THINKING URBAN VEGETATION. Kristine Jensen er inviteret af professor Antonio Angelillo og afholdes på CAMPLUS RUBATTINO.

Temaet og indholdet af kurset i uddrag:
The renovation of parks and gardens represents one of the main professional activities
landscape architects are requested by public administration; and not only because many of these public spaces are in a state of degradation, if not total abandonment. Often time has created a natural adaptation of the diverse species to the environment which, on the whole, seems very different from the initial project, creating incongruous and often inaccessible spaces. Not only. The historically consolidated models of the modern city, from the romantic garden to the english park, are no longer congruent with contemporary needs: more sophisticated under the profile of security and material regulations, more careful towards the principles of sustainability and biodiversity, more performative in regards to the management and maintenance of the systems. Can a routine professional job become a creative action? An opportunity to transform a banal space into a place which is able to express contemporary aesthetic values favour of community?


April 2013
Prækvalificeret til projektkonkurrence om Marielyst Torv og strandstrøgTegnestuen er i samarbejde med Ecosistema Urbano, Vand og Landskab v/ Maja Nikolajew og Norconsult ved at udarbejde et konkurrenceforslag om Marielyst Marielyst Torv og strandstrøg. Projektet knytter sig til Realdanias kampagne ”Stedet tæller - Kvalitetsløft i kysternes turistbyer”. Projektets vision er at at skabe et smukt og sammenhængende gadeforløb med en række særlige byrum, der kan udvikles til afholdelse af begivenheder og attraktioner, som året rundt kan tiltrække flere turister til Marielyst.

Marts 2013
Kristine Jensen tildeles Eckersberg Medaillen


Den 21. marts fik arkitekt Kristine Jensen overrakt Eckersberg Medaillen ved den årlige medaljetildeling fra Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Overrækkelsen foregik ved Det Kongelige Akademis årsfest på Charlottenborg i København i overværelse af Dronning Margrethe. Med Eckersberg Medaillen kan Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for arkitektur eller kunst.


Læs mere her
Sønderparken i Fredericia igangSønderparken i Fredericia er i fuld gang.
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue projekterer 2 x 20ha udearealer til det almennyttige boligbyggeri i Fredericia.
Her er starten på en Multiplads der vil fremstå i sort asfalt og hvid termoplast. Pladsen vil være et sted for daglig leg og afholdelse af særlige arrangementer som sommerfest, teater og musikarrangementer.

Læs mere her
Februar 2013
Vinder af helhedsplan og udviklingsstrategi for Hersted IndustriparkAlbertslund Kommune og Realdania har udpeget Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue (totalrådgiver), SLETH og Norconsult
som vinder af den 2 fasede projektkonkurrence om helhedsplan og udviklingsstrategi for Hersted Industripark.
Teamet består desuden af Kim Rugbjerg fra Jøp, Ove & Myrthu, Jesper Bo Jensen fra Fremforsk og Lars Østergaard fra PwC.

Læs mere her
Januar 2013
2 vindere udpeget i konkurrencen om Universitetssygehus KøgeSom underrådgiver i teamet er Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue blevet udpeget
som 1 ud af 2 vindere i konkurrencen om Universitetssygehus Køge.
Teamet består af aarhus arkitekterne a/s, schmidt hammer lassen architects k/s,
COWI A/S, Moe & Brødsgaard A/S og JJW Arkitekter (underrådgiver).
Teamet deltager i det efterfølgende udbud med forhandling.


December 2012
I konkurrence om Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus i HjørringTegnestuen er blevet prækvalificeret til konkurrencen om et Teater- og Oplevelseshus i Hjørring
med Henning Larsen som totalrådgiver. Visionen er at give Hjørring og Vendsyssels borgere et hus, der lokalt kan kickstarte en positiv bymidteudvikling, som er med til at sikre provinsbyens liv og puls, og som regionalt kan stimulere den kulturelle og uddannelsesmæssige udvikling i et yderområde.
Konkurrencen er udskrevet af Hjørring Kommune og Realdania.

Med i konkurrencen om Nyt Hospital HvidovreTegnestuen er blevet prækvalificeret til tofaset projektkonkurrence om Nyt Hospital Hvidovre
som underrådgiver til konsortiet bestående af Rambøll Danmark,
White arkitekter Danmark og White arkitekter Sverige.
Desuden deltager Rubow arkitekter og DEVE Architecture som underrådgivere.

Vinder af konkurrencen om nyt byrumsforløb i SvendborgPå baggrund af forslaget ”Bakken og Vandet – en rejsefortælling i byens landskab”
har tegnestuen vundet konkurrencen om Svendborgs nye bymidte.
En enig dommerkomité peger på forslaget som konkurrencens
“klareste og mest robuste hoveidé (..), som udstråler en helt særlig poetisk nerve.”
I teamet indgår Praksis Arkitekter, Maja Nikolajew fra Vand & Landskab og Jesper Kongshaug Lighting Design.

Læs mere her
November 2012
Første spadestik til Klubøen i VejleFredag d.30. november tages første spadestik til Klubøen,
ét ud af 3 byggeprojekter, der skal danne et spændende klub- og havnemiljø i Vejle.
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue står for projektering af de udendørs arealer.
TRANSFORM - architecture + urbanism er totalrådgiver på opgaven.

Oktober 2012
Prækvalificeret til parallelopdrag om Ringkøbing KMed Tegnestuen Vandkunsten i spidsen er tegnestuen blevet prækvalificeret til
det omfattende parallelopdrag om udvikling af Ringkøbing K.
I teamet indgår desuden Arup ingeniører, etnolog Nicolai Carlsberg samt et omfattende innovationspanel.
Opgaven er udbudt af arealudviklingsselskabet Ringkøbing K, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By A/S.
Vurdering af forslagene offentliggøres primo april 2013.

Videre i 2. fase i konkurrencen om Hersted IndustriparkIfølge dommerkomiteen er der fundet to særdeles stærke teams, der på hver deres måde har godt fat
i den store opgave, det er at lægge en strategi for fremtidens Hersted Industripark.
Teamet skal nu i dialog med dommerkomiteen og udarbejde et endeligt bud på en udviklingsstrategi.
Vinderen udpeges den 11. februar 2013.

Deltager i konkurrencen om Universitetssygehus KøgeTegnestuen er udvalgt til at deltage i Region Sjællands 2 fasede projektkonkurrence
om Universitetssygehus Køge. Universitetssygehuset bliver hovedsygehus i Region Sjælland
for en befolkning på ca. 300 000 borgere, og forventes klar til indflytning i 2021.
Tegnestuen indgår i projektet som underrådgiver til konsortiet bestående af:
aarhus arkitekterne, schmidt/hammer/lassen, JJW, COWI og Moe&Brødsgaard.

September 2012
Prækvalificeret til konkurrence om Oslo HavnepromenadeDen 9 kilometer lange havnepromenade i Oslo skal samles i en overordnet strategi,
der integrerer nuværende som kommende tiltag på promenaden.
Tegnestuen arbejder sammen med Gullik Gulliksen landskabsarkitekter (N),
kunstner Monika Gora (S), konsulent Erling Dokk Holm (N) og Sweco ingeniører (N).

August 2012
Første spadestik taget til Monumentområdet i Jelling

[IMGSMALL_152]

Udførelsen af det store monumentområd i Jelling er nu i gang. Sammen med billedkunstner Ingvar Cronhammar
har tegnestuen udformet de store arealer med den nyfunden pallisade (365x365 m), det tidligere fund af verdens største stenskib og flere huse, som dateres tilbage til Harald Blåtands tid.
Alle fund markeres med hvide beton opført på forskellig vis, og hele den store flade spændes ud gennem enkelhed i plantevalg.

Juni 2012
Udvalgt til konkurrence om ny bykerne i KirunaKonkurrencedeltagerne skal udvikle forslag, der tager udgangspunkt
i Kirunas unikke historie og som samtidig møder fremtidens behov og ønsker
for et godt liv i et arkitsk klima.
Tegnestuen danner team med bl.a. 70 grader Nord og ecosistema urbano.
Konkurrencen er udskrevet af Kiruna Kommune.

Vinder af Nyt Aalborg Universitetshospital

[IMGSMALL_364]

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue vinder Region Nordjyllands konkurrence om
Nyt Aalborg Universitetshospital som underrådgiver til Indigo konsortiet.
Tegnestuen har stået for udformning af helhedsplan samt af pladser, gård- og byrum
i det omfattende hospitalsprojekt, som tæller godt 137.000 m2.
Hospitalet forventes at stå færdigt i 2020.

Prækvalificeret til idékonkurrence om ARKEN - Kunstens ØARKEN - Museum for Moderne Kunst har udskrevet konkurrencen, som omhandler
den planlagte arkitektonisk remodellering af terræn og landskab omkring museet.
Tegnestuen indgår i konkurrencen som underrådgiver til Rambøll.
Det berørte område er på 180 000 kvm.

Deltager i konkurrence om nyt byrumsforløb i SvendborgSvendborg Kommune har udskrevet projektkonkurrencen om et nyt byrumsforløb,
som skal forbinde 7 byrum mellem bymidte og havn.
Tegnestuen arbejder sammen med Praksis arkitekter, Vand & Landskab samt lysdesigner Jesper Kongshaug.

Maj 2012
Vinder af udbygningen af RigshospitaletTegnestuen har udformet helhedsplan, byrum, gårdrum og trafikrum til det vindende forslag til
udbygningen af Rigshospitalet.
Løsningerne tager udgangspunkt i 'mødet': Mellem mennesker, bygninger (nye og gamle),
det grønne og det urbane, samt mødet mellem hospital og by.
1. etape af den omfattende udvidelse udføres i perioden 2012-17.

Marts 2012
Prækvalificeret til konkurrence om Hersted IndustriparkAlbertslund Kommune og Realdania efterspørger bud på en udviklingsstrategi
der kan vise, hvordan nybyggeri og genanvendelse kan bygge videre på områdets
potentialer: letbanestationen, nabo-områderne, erhvervspotentialet, skoven og kulturarven.
Desuden skal forslagene forholde sig til klimamæssige udfordringer - bl.a. lokal afledning af regnvand.